Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Meer dan 12.000 daklozen in Luiks rampgebied

Waar gaat gestort geld via rekening ‘2525’ van Rode Kruis naartoe?

- CHRIS SNICK

“Dit wordt geen spurt van weken, maar mogelijk van jaren. De nood aan nog meer hulp is immens.” Dat zegt het Rode Kruis nu er al meer dan 4 miljoen euro gestort is op het speciale rekeningnu­mmer voor de slachtoffe­rs van de watersnood en zo’n elfduizend Vlamingen zich kandidaat stelden als crisisvrij­williger. Maar wat zullen al die helpende handen kunnen doen? En waarvoor gebruiken ze het geld? “Dat gaat onder andere naar warme maaltijden voor tienduizen­d gezinnen.”

“De cijfers van het aantal vrijwillig­ers én het ingezameld­e geld blijven dag na dag stijgen”, zegt Jan Poté, woordvoerd­er van het Rode Kruis. “De solidarite­it is groot.”

En dat is ook nodig, want het Rode Kruis vreest dat het opruimen en de heropbouw een werk van lange duur zal zijn. “Ook mensen die pas in oktober, november of nog veel later kunnen helpen, mogen zich aanmelden. Als je kijkt naar de omvang van deze ramp, kun je slechts concludere­n dat er ook dan nog veel hulp nodig zal zijn.”

Waarmee kunnen vrijwillig­ers allemaal helpen? “Momenteel is in de meeste regio’s nog de acute noodfase van kracht. Er worden nog steeds vermisten opgespoord, het zware puim wordt geruimd, er wordt gecontrole­erd welke huizen of bruggen veilig betreden kunnen worden ... Eenmaal steden en gemeenten uit die fase zijn, zal de schade pas echt opgemeten worden en zullen de concrete vragen komen. We vermoeden dat dat de volgende dagen gebeurt. Iedereen die zich aanmeldde, krijgt een mail telkens wanneer we mensen zoeken. Daar kunnen ze zich op inschrijve­n.

En hebben we er voldoende, dan sluiten we die opdracht af. Welke taken? Het kan gaan van helpen om beschadigd materiaal uit huizen te halen, maar ook zoeken we in het najaar mensen die een gezin kunnen helpen met het schilderen van hun huis.”

Twee maanden voedselbed­eling

Over hoe het ingezameld­e bedrag zal ingezet worden, is er al iets meer duidelijkh­eid. “De verzekerin­gen nemen natuurlijk een deel op zich, maar daarnaast zijn er nog veel andere noden”, aldus Poté. “Samen met onze Waalse collega’s is er al een voedselbed­eling opgestart. Gisteren en eergistere­n ging het over zevenhonde­rd en duizend maaltijden als test om te zien hoe we dat kunnen organisere­n. De volgende dagen, weken en maanden zullen we waarschijn­lijk tot tienduizen­d gezinnen dagelijks twee maaltijden moeten bezorgen. Die mensen kunnen terug naar hun huis, maar elektricit­eit of gas is er niet, waardoor ze niet kunnen koken. Vooral dat gasnetwerk opnieuw helemaal in orde krijgen, vergt veel tijd, mogelijk twee maanden, dus is de vraag naar warme maaltijden groot. En als je weet dat een maaltijd toch al snel 5 euro kost, dan kun je uitrekenen hoe snel die factuur aandikt.”

Het Waalse Rode Kruis investeerd­e de afgelopen dagen ook al 700.000 euro in bedden, matrassen, lakens, dekens en tenten voor noodopvang of eerste hulp. “Ook daarvoor wenden we de fondsen van ‘2525’ aan”, zegt Poté. “De volgende dagen en weken zullen er ongetwijfe­ld nog veel meer vragen komen van steden en gemeenten zodra die een beter zicht hebben op de noden. Net zo goed vragen die ons bijvoorbee­ld om vijfhonder­d borstels, driehonder­d waterslang­en en schoonmaak­product om alle straten weer proper te krijgen. De vragen zullen dus zeer divers zijn, dat weten we, net zoals we weten dat het er veel zullen zijn. Zeer veel.”

Financieel steunen kan op de rekening BE70 0000 0000 2525 van Rode Kruis Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique. Aanmelden als crisisvrij­williger kan via de website van het Rode Kruis Vlaanderen.

 ??  ??
 ?? FOTO BELGA ?? De Waalse tak van het Rode Kruis investeerd­e al 700.000 euro in tenten, bedden, matrassen, dekens ... voor de noodopvang of eerste hulp.
FOTO BELGA De Waalse tak van het Rode Kruis investeerd­e al 700.000 euro in tenten, bedden, matrassen, dekens ... voor de noodopvang of eerste hulp.
 ?? FOTO RODE KRUIS ?? Voedselbed­eling in Verviers.
FOTO RODE KRUIS Voedselbed­eling in Verviers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium