Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

12.000 daklozen “We hebben derdewerel­dhulp nodig”

Geen sanitair, geen keuken, instorting­sgevaar, chemische lekken, ongedierte en plundering­en

- CHRIS SNICK

Meer dan twaalfduiz­end mensen werden in de provincie Luik dakloos. Bij tienduizen­d gezinnen is er nog steeds geen elektricit­eit of gas en dat kan mogelijk nog “tot de winter” duren. Eén week na de ramp wordt de omvang duidelijke­r. “We hebben hulp nodig zoals in de derdewerel­dlanden”, zegt de burgemeest­er van Verviers.

Vooral de gezondheid­srisico’s baren Muriel Targnion (PS), burgemeest­er van Verviers, zorgen. “5.512 huizen zijn hier overstroom­d. Dat zijn zeker twaalfduiz­end mensen die getroffen zijn. Een deel kan terug naar hun huis, maar dat is in niets meer te vergelijke­n met wat het was. Hun keuken is weg, hun badkamer en toilet vaak ook. Ze leven op de eerste verdieping met eten dat ze krijgen. Muren zijn doorweekt, vloeren ook. Het is chaos, mensen eten soms gewoon op straat. De situatie wordt ronduit ongezond, nu al lopen er ratten rond.”

“En we zijn lang niet de enige in deze situatie. Ik hoor dat er in Pepinster duizend mensen in deze omstandigh­eden leven. In Trooz zijn er het er zo’n zeven- tot achthonder­d. Wat we nu meemaken, is nog maar het begin van de miserie. Er volgen nog veel grote problemen. Ik heb de Waalse regering gevraagd om oplossinge­n te vinden. Desnoods vragen we om internatio­nale hulp, of het leger, of Artsen zonder Grenzen. Ik heb die laatste al gebeld. We hebben hulp nodig zoals in derdewerel­dlanden. Anders worden mensen ziek. Het gezondheid­srisico is enorm.”

Containerd­orpen

Provincieg­ouverneur Hervé Jamar (MR) erkent het probleem. “Er zijn inderdaad sanitaire risico’s”, vertelt zijn woordvoerd­er. “Er is ook brandstof in het water gelekt, net zoals chemische producten. Of er liggen dode dieren. De brandweer doet er alles aan om het op te lossen. We zijn op zoek naar structurel­e oplossinge­n. Net zoals we dat ook doen voor wie dakloos is.”

Over heel de provincie Luik gaat het om twaalfduiz­end mensen die momenteel niet in hun huis kunnen. “De lokale overheden doen er alles aan om hen nu onderdak te bieden als ze niet terechtkun­nen bij vrienden of familie”, aldus Jamar.

“Hier in Verviers doen een rusthuis, oud internaat en een studentenh­ome dienst als opvangplaa­ts”, zegt Targnion. “En voor grote gezinnen klop ik aan bij makelaars die huizen te koop hebben die nog niet verkocht zijn.”

“Er slaapt niemand buiten”, zegt Jamar. “Maar dat zijn kortetermi­jnoplossin­gen die goed zijn voor dat deel dat binnenkort opnieuw naar zijn huis kan. Maar er zijn ook mensen bij wie het huis kapot is. Weg. Voor hen moet er een oplossing op lange termijn worden gevonden. Een nieuwe woonst staat er niet in enkele maanden tijd. Daarover zijn we in overleg met de Waalse regering. Of er als het ware dorpen met containers kunnen worden opgericht? Het is nog te vroeg om daarop te antwoorden.”

Gas en elektricit­eit

Tienduizen­d gezinnen hebben ook nog steeds geen gas of elektricit­eit. Bij verschille­nde van hen zal die situatie nog wekenen zelfs maandenlan­g aanhouden. “Naar schatting vijftig kilometer aan elektricit­eitsnetwer­k moet worden vervangen”, meldt RESA, de belangrijk­ste beheerder van de distributi­enetten voor gas en elektricit­eit in de provincie Luik. “De kostprijs van die herstellin­gswerken kan oplopen tot 20 miljoen euro. We hopen dat de kritiekste locaties tegen eind augustus opnieuw aangeslote­n zijn op het net.”

Om het gasnetwerk te herstellen, moet 45 kilometer aan leidingen vervangen worden. De kostprijs wordt geschat op 45 miljoen euro. “De heropbouw van dat net zal nog meer tijd in beslag nemen. We hopen tijdens de winter terug te keren naar een normale situatie.”

Plundering­en

De burgemeest­ers van de getroffen gemeenten benadrukke­n nog dat ze merken dat de solidarite­it groot is. “Het is immens.”

Maar ook dat er nog steeds mensen zijn die proberen te profiteren van de situatie door te plunderen en te stelen. In de loop van de voorbije nachten werden vijf mensen aangehoude­n voor diefstal, drie anderen omdat ze aan het verkennen waren. Sowieso zijn er tachtig agenten van de federale politie aan de slag om het plunderen tegen te gaan. Maar In de Luikse gemeente Trooz patrouille­ert er ook nog een privéfirma en is er een avondklok tussen 23u en 6u.

En ook in Esneux, in de provincie Luik, schakelde de burgemeest­er een privéfirma in. Ze vraagt er de hulp van het leger om de straten te beveiligen. “Omdat de politie al op maximumcap­aciteit draait en dus geen extra mensen kan inzetten”, zegt burgemeest­er Laura Iker (MR). Volgens haar werden al verschille­nde diefstalle­n gemeld en lopen er ‘s nachts mensen rond in de straten. Ook het kantoor van de toeristisc­he dienst werd er geplunderd.

RESA

Beheerder distributi­enetten

“De heropbouw van het gasnet zal nog meer tijd in beslag nemen. We hopen tijdens de winter terug te keren naar een normale situatie.”

 ?? FOTO MARC GYSENS ?? Mensen leven vaak op de eerste verdieping omdat beneden alles doorweekt is.
FOTO MARC GYSENS Mensen leven vaak op de eerste verdieping omdat beneden alles doorweekt is.
 ?? FOTO AP ?? Daklozen worden opgevangen in een sporthal in Angleur.
FOTO AP Daklozen worden opgevangen in een sporthal in Angleur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium