Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Organisato­r Boekenbeur­s nu echt failliet

-

Boek.be, de belangenor­ganisatie van de Vlaamse boekensect­or en de organisato­r van de Boekenbeur­s, is failliet verklaard. Het faillissem­ent werd vorige week donderdag uitgesprok­en door de ondernemin­gsrechtban­k afdeling Antwerpen.

Boek.be kende al lang financiële problemen, onder meer door krimpende bezoekersa­antallen voor de Boekenbeur­s in Antwerp Expo. Een herstructu­reringspla­n dat eind 2019 werd voorgestel­d, werd doorkruist door de coronacris­is. De zeven personeels­leden van Boek.be werden ontslagen. Eerder raakte wel al bekend dat er in het najaar van 2021 een nieuw boekeninit­iatief ‘Feest van het Boek’ in Kortrijk komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium