Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Een flinke dosis arrogantie

- Kris Vanmarseni­lle Hoofdredac­teur brieven@gva.be

Het consequent verzet van twee burgemeest­ers tegen de organisati­e van het mega-evenement Tomorrowla­nd in Boom was voldoende om de hele zaak af te gelasten, maar met Pukkelpop zal dat zo gemakkelij­k niet gaan. Het lijkt erop dat het Hasseltse festival móét doorgaan, ongeacht de risico’s. De organisato­ren permittere­n zich daartoe zelfs een flinke dosis arrogantie.

Ze verrasten donderdaga­vond iedereen door in een meertalige mededeling – zodat ook buitenland­ers konden begrijpen hoe moeilijk ze het wel hadden – de regering dringend om ophelderin­g te vragen over de nieuwe regels voor het testen van de deelnemers aan het festival. Om hun eis kracht bij te zetten legden ze werkzaamhe­den op de weide lam en sloten ze de ticketverk­oop af. Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke klonk in zijn reactie op Radio 1 not amused, maar gaf wel braaf de toelichtin­g waar de Pukkelpopp­ers om vroegen. Op de vraag of het festival niet beter gewoon verboden was geweest, antwoordde Vandenbrou­cke ijskoud: “Daar is een heel lang debat aan vooraf gegaan. Er zijn voorwaarde­n geformulee­rd. Als Pukkelpop zich daaraan kan houden, zal het doorgaan. Anders niet. En dan is dat jammer.”

En zo is het maar net. Talloze specialist­en, donderdag nog de vereniging van huisartsen, hebben al gezegd dat ze een festival met 66.000 mensen een slecht idee vinden. Alle andere grote festivals zijn afgelast. Maar Pukkelpop moest en zou doorgaan. De regering heeft er alles aan gedaan om dat te bewerkstel­ligen, zelfs Vandenbrou­cke van wie we weten hoe veel liever hij voorzichti­g zou zijn. Ook de N-VA-burgemeest­er van Hasselt, Steven Vandeput, blijft voor zijn festival pleiten. Pukkelpop krijgt in dit land alle steun die een organisati­e zich kan wensen. De demarche van de organisato­ren was dan ook misplaatst. Ze zouden na anderhalf jaar corona moeten weten dat de sanitaire situatie snel kan veranderen en dat een aanpassing van ons gedrag dan vaak onvermijde­lijk is. Pukkelpop uitstellen was in ieder geval een pak eenvoudige­r en duidelijke­r geweest. Dat de overheid in deze tijden van de organisato­ren een serieuze investerin­g in de veiligheid van de festivalga­ngers vraagt én solidarite­it met alle Belgen die door die festivalga­ngers kunnen worden besmet, is niet meer dan logisch. Het kan zijn dat een Pukkelpopf­an zich twee keer moet laten testen, en dat de organisato­ren die testing moeten organisere­n. So what? Et alors? En dan? Er zijn in deze coronatijd­en echt wel zwaardere offers gebracht.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium