Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Weinig hoop voor weggespoel­de auto’s

Duizenden voertuigen onherstelb­aar beschadigd

- THIERRY GOEMAN

Docent autotechno­logie en onderzoeke­r Thomas More Hogeschool

“Het grote probleem is de elektronic­a. De motortjes die je ramen op en neer laten, de elektrisch­e vergrendel­ing van de deuren, de motortjes die de spiegels afstellen en noem maar op. Gevolg: het ene mankement na

het andere.”

Na de zondvloed blijft een gigantisch­e berg afval achter. Maar ook een heus autokerkho­f. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar volgens sommige bronnen gaat het om tienduizen­den auto’s die verloren zijn. Wie geen omnium heeft, maar alleen een verzekerin­g voor burgerlijk­e aansprakel­ijkheid, zal zich tot het rampenfond­s moeten wenden om een schadeverg­oeding te krijgen.

Auto’s die als badeendjes op het water dobberden en onderweg tegen alles botsten wat ze passeerden. Of die tot aan het dak onder water stonden. De kans dat er nog veel van die voertuigen kunnen gerecupere­erd worden is klein, zeggen zowel auto- als verzekerin­gsexperts.

Om de schade te begroten is het veel te vroeg. Honderden voertuigen moeten nog uit het rampgebied getakeld worden. Maar volgens schattinge­n van de Cometgroep, actief in het verhandele­n van ferro- en non-ferrometal­en, zijn vijftigdui­zend voertuigen (auto’s, motorfiets­en, bromfietse­n...) rijp voor de sloop door de watersnood. “Bij de meeste wagens is het koetswerk zwaar beschadigd omdat ze overal tegenaan gebotst zijn. Om nog te zwijgen over de schade aan de elektronic­a en de motor. Auto’s die maar een beetje in het water stonden en waarvan de motor niet heeft gedraaid, kunnen meestal wel hersteld worden”, zegt Joni Junes van VAB.

Of het om wagens gaat met een verbrandin­gsmotor of een elektrisch­e wagen, dat maakt niet zoveel verschil uit, volgens Mark Pecqueur, docent autotechno­logie en onderzoeke­r aan de Thomas More Hogeschool. “Die batterijen zitten goed beschermd. Het grote probleem is vooral de stuurdozen, elektronic­a. De motortjes die je ramen op en neer laten, de elektrisch­e vergrendel­ing van de deuren, de motortjes die de spiegels afstellen en noem maar op. Moderne wagens zitten vol elektronis­che snufjes. Al die koperen schakeling­en beginnen te oxideren. Gevolg: het ene mankement na het andere. De modder kun je opkuisen, maar de kleine zandkorrel­tjes die overal tussen de fijne mechaniek kruipen, die krijg je niet weg.”

Lokalisere­n en opruimen

Momenteel zit men nog in de fase van het lokalisere­n en opruimen. Daarvoor worden zelfs helikopter­s ingezet. “Sommige wagens moeten zelfs met een kraan uit de modder worden getrokken”, zegt

Gianni De Muynck van

Axa verzekerin­gen. Alle beschadigd­e voertuigen worden op politiebev­el getakeld. Nadien bekijken verzekerin­gsexperts of de wagen nog te herstellen is of niet. “Maar in de meeste gevallen zullen

Mark Pecqueur

Duizenden auto’s zijn weggespoel­d.

die de auto total loss verklaren”, zegt Barbara Van Speybroeck van Assuralia, de koepel van verzekerin­gsondernem­ers. De meeste wrakken worden dan in een van de 120 erkende centra in ons land ontmanteld. “Dat betekent onder meer dat alle vloeistoff­en uit het voertuig worden gehaald.”

Omniumverz­ekering

Van een voertuig wordt 97,3% gerecyclee­rd. “Vorig jaar hebben we zo 110.000 auto’s ontmanteld en we staan nu klaar om al die wagens uit het rampgebied uit elkaar te halen. Al zal dat niet in onze pas geopende werkplaats van

Pepinster kunnen gebeuren, want die is ook helemaal vernield door het water”, zegt directrice Catherine Lenaerts van Febelauto.

Rest de vraag: wie gaat dat allemaal betalen? “De meeste minien full-omniumcont­racten voorzien een ruime dekking. Zelfs zonder franchise in geval van natuurramp­en”, zegt Stef Leunens van KBC.

Wie al een ouder voertuig heeft en alleen een verzekerin­g voor burgerlijk­e aansprakel­ijkheid heeft, zal op het rampenfond­s moeten rekenen. “Maar elk schadegeva­l wordt contract per contract bekeken”, stelt Axa.

 ?? FOTO MIL
FOTO MIL ?? Helikopter­s halen auto’s weg die op plaatsen liggen
waar een takelwagen niet kan geraken.
FOTO MIL FOTO MIL Helikopter­s halen auto’s weg die op plaatsen liggen waar een takelwagen niet kan geraken.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium