Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Helikopter kan slechts paar wrakken per dag takelen

-

Op dit beeld is te zien hoe een helikopter in de Ardennen een autowrak via de lucht takelt. Nu het water gezakt is, is duidelijk geworden hoeveel voertuigen er zijn mee gespoeld door het woeste water. Overal staan, liggen of hangen ze. Soms tot in de bomen. Het leger heeft nu een helikopter ingezet om voertuigen weg te halen die op plaatsen liggen waar een takelwagen niet geraakt.

Sommige auto’s zitten zo diep in de modder dat er een kraan aan te pas komt om hen uit te graven, zegt Gianni De Muynck van autoverzek­eraar Axa. Anderen liggen op plaatsen die met voertuigen zelfs onbereikba­ar zijn.

“Daarom wordt een beroep gedaan op een helikopter van het 18de smaldeel uit Bevekom”, bevestigt Kurt Verwillige­n, woordvoerd­er van Defensie.

Het is een werk van lange adem, want het gaat om duizenden auto’s in totaal die her en der verspreid liggen en de piloot moet erg omzichtig te werk gaan. Omdat de wrakken vaak op gevaarlijk­e plaatsen liggen. Maar ook omdat er eerst moet gekeken worden of er zich geen lichamen in of onder de voertuigen bevinden. Want dan moeten politie en gerecht eerst hun werk doen.

Bovendien kan zo een helikopter maar een beperkte tijd in de lucht blijven. Daardoor kunnen er maar een paar voertuigen per dag getakeld worden via de lucht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium