Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ineos vraagt opnieuw omgevingsv­ergunning aan, maar protest tegen fabriek blijft

-

Ineos heeft een omgevingsv­ergunning aangevraag­d voor de ethaankrak­er van zijn omstreden ‘Project One’ in de Antwerpse haven. Volgens het chemieconc­ern kosten de investerin­gen 3 miljard euro. De kritiek verstomt evenwel niet.

De Britse chemiegroe­p wilde eerst een nieuwe propyleenf­abriek bouwen én een ethaankrak­er. Maar na protest van milieuorga­nisaties trok het in maart de vergunning zelf in. Het bedrijf kreeg kritiek omdat het bos wou kappen voor voorbereid­ende werken. Die vergunning werd geschorst.

De propyleenf­abriek is voorlopig geschrapt. Nu is opnieuw een omgevingsv­ergunning aangevraag­d, voor de ethaankrak­er. Daarbij zullen de milieueffe­cten in zijn geheel worden bestudeerd.

Milieuacti­vist Thomas Goorden, bekend door het PFOS-dossier, blijft fors gekant tegen de fabriek. “Het blijft een fabriek die schaliegas in wegwerppla­stic omzet. Daarmee raakt het plasticpro­bleem niet opgelost. We zijn niet veel opgeschote­n tegenover de vorige versie.”

“Ineos zegt dat het tien jaar na de bouw klimaatneu­traal wil zijn, maar ze rekenen op technologi­e die nog niet beschikbaa­r is. Carbon capture (CO2 opvangen en stockeren, red.), is nog hypothetis­ch. We wachten het openbaar onderzoek af om te zien hoe we hier op reageren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium