Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Zijn muggenbete­n op dit moment écht veel erger dan andere jaren?

- SYLVIA MARIËN

Muggen beleven hoogdagen. Het was nat en nu warm en dat maakt dat ze zich razendsnel ontwikkele­n en zo talrijk zijn. Ook talrijk zijn de klachten, op sociale media, over “dikke bulten” en “enorme rode plekken”. Meer muggen, meer beten en dus ook meer felle reacties? Of is er iets anders aan de hand? “Het kan dat een inheemse soort die je normaal nooit tegenkomt zich plots manifestee­rt.”

“De onderarm van mijn dochter is volledig opgezwolle­n.” Of: “De mug was pikzwart en de bult die ik kreeg, was dik, deed pijn, jeukte hard en gloeide als kolen.” Of: “De kinderen staan van kop tot teen vol muggenbete­n. Ik heb er koorts bij, op en af.”

In Limburg meldt een aantal huisartsen dat de jongste dagen opvallend veel mensen met grote muggenbete­n naar hun praktijk komen. In onze regio lijkt het, na een belronde, mee te vallen. “Ik zie niet iets dat ik anders niet zie”, zegt huisarts Stefan Teughels van gezondheid­scentrum De Berk in Herentals.

Bij een uitgebreid­e beet met serieuze reactie schrijft de dokter een antihistam­inicum voor dat de jeuk onderdrukt “en een cortisonec­rème tegen de zwelling. Iets kouds erop houden, is altijd aangeraden. Is er sprake van een infectie brengt een lokale anti-infectieza­lf wel soelaas.” Is er ook koorts, dan is een antibiotic­um nodig.

Dokter Guy Lyssens en zijn collega’s van huisartsen­praktijk DBrug

De prik die je écht niet wilt.

in Sint-Job-In-’t-Goor zien de afgelopen dagen toch wel meer uitgesprok­en reacties op insectenbe­ten dan andere jaren. “Soms grote rode bulten die ook bijkomend infecteren. Vaak zijn het muggenbete­n, maar het kunnen ook dazen- of spinnenbet­en zijn. Je weet het niet altijd.”

Ideale omstandigh­eden

De meest plausibele reden waarom nu veel mensen getuigen van flinke muggenbete­n, is dat er véél muggen zijn. “Het zijn, zeker deze week, de ideale omstandigh­eden: heel wat natte dagen, waardoor overal water is blijven staan, en dan de warmte. Dan gaat de cyclus van eitje tot mug razendsnel. De muggen komen uit en gaan direct steken. Je hebt meteen grote populaties”, legt Wouter Dekoninck uit. Hij is entomoloog aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwete­nschappen.

Van de dertigtal muggensoor­ten die ons land telt, zijn er maar een paar sterk aangetrokk­en door de mens. Hun steken kennen we van kleinsaf en we wennen er door de jaren aan, waardoor ons lichaam er niet meer zo fel op reageert. “Maar als je gaat wandelen in het

Wouter Dekoninck bos bijvoorbee­ld kun je geprikt worden door inheemse soorten die normaal vooral vogels viseren”, zegt Dekoninck. “Is het de eerste keer dat je met zo’n soort in contact komt, dan kun je daar heftiger op reageren.”

Is het dezer dagen zo dat meer mensen door die ‘ongewone’ muggen gestoken worden? “Dat kan een hypothese zijn, maar we weten het niet. Dan zouden we van iedereen met felle reacties meer info moeten hebben en dat soort monitoring is er niet.”

Exotische varianten

Hoe zit het met exotische muggen? Met hun aanwezighe­id valt het tot nu toe goed mee, zegt Wim Van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskund­e in Antwerpen. “De tijgermug vinden we af en toe in onze vallen, maar dat blijft voorlopig heel beperkt. Net zo met de Anopheles pharaoensi­s, die malaria kan overbrenge­n. Die wordt soms teruggevon­den nabij luchthaven­s, maar de kans om erdoor gestoken te worden, is heel klein.”

Belangrijk­e tip van de experts: geef plasjes nabij het huis geen kans. Water in achtergela­ten speelgoed of de schotel onder de plantenbak kan al genoeg zijn om hele families muggen bij te kweken. Toch een prik? Dan zegt grootmoede­rs raad dat azijn of citroen – iets zuurs – helpt tegen de jeuk. Niet krabben en na maximaal een paar dagen is de beet meestal weg. En anders: naar de dokter.

Entomoloog

“We zouden van iedereen met felle reacties meer info moeten hebben, maar dat soort monitoring is er niet.”

 ?? FOTO GETTY IMAGES ??
FOTO GETTY IMAGES
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium