Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Snelheidsd­uivel brengt moeder en kind in gevaar

-

De Mechelse burgemeest­er heeft de auto van een snelheidsd­uivel in beslag genomen. Aan een tweede voertuig, die zijn spoor volgde, werd een wielklem gelegd. Een vrouw en haar kind moesten zich op de Veemarkt in de Mechelse binnenstad reppen voor de aanstormen­de auto’s. De bestuurder­s zijn niet aan hun proefstuk toe. Een van hen heeft zelfs geen rijbewijs en was onder invloed van cannabis.

De lokale politie kreeg dinsdagavo­nd een oproep van een vrouw die met haar kind op de Veemarkt, bij het oversteken van de rijbaan, op het nippertje kon wegspringe­n voor een te snel rijdend voertuig. De politie kon de Volkswagen Golf ter hoogte van het politiecom­missariaat in de Frederik de Merodestra­at onderschep­pen.

“Vlak achter de Volkswagen volgde nog een Skoda, waarvan bleek dat ze samen reden”, zegt politiewoo­rdvoerder Dirk Van de Sande. “Na controle van de camerabeel­den konden wij het incident bekijken en was te zien dat de bestuurder veel sneller reed dan de 30 kilometer per uur die is toegestaan in de binnenstad.”

“De 21-jarige bestuurder van de Volkswagen is geen onbekende voor onze diensten”, gaat Van de Sande voort. “Op 23 januari van dit jaar werd zijn rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokke­n wegens rijden onder invloed van drugs. Vorig jaar kreeg hij vijf pv’s wegens te snel rijden, een pv wegens sturen aan een snelheid die onaangepas­t is aan de plaatsgest­eldheid en twee pv’s wegens het gebruik van een telefoon tijdens het rijden. Zijn voertuig werd bestuurlij­k, voor onbepaalde tijd, in beslag genomen.”

Patsergedr­ag

De bestuurder van de Skoda testte positief op het gebruik van cannabis. De politie kon zijn rijbewijs niet in beslag nemen omdat hij er geen heeft. Zijn auto, die niet van hem is, werd geïmmobili­seerd met een wielklem, en dit tot de effectieve afgifte van zijn rijbewijs.

“Onze politiemen­sen blijven kordaat optreden tegen bestuurder­s die flagrant en herhaaldel­ijk de verkeersre­gels aan hun laars lappen”, zegt burgemeest­er Alexander Vandersmis­sen (VldGroen-m+). “Zulk patsergedr­ag, waarbij een moeder en haar kind in gevaar worden gebracht, is onaanvaard­baar. Ik heb zijn voertuig onmiddelli­jk in beslag laten nemen.”

 ?? FOTO POLITIE MECHELEN-WILLEBROEK ?? De Volkswagen Golf werd bestuurlij­k, voor onbepaalde tijd, in beslag genomen.
FOTO POLITIE MECHELEN-WILLEBROEK De Volkswagen Golf werd bestuurlij­k, voor onbepaalde tijd, in beslag genomen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium