Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

’t Blikveld zorgt na zomer voor topprogram­ma

-

Gemeenscha­pscentrum ’t Blikveld in Bonheiden is klaar met het programma voor het najaar en het voorjaar van 2022. Met toppers als Soulsister, Circus Ronaldo, Wim Opbrouck en Jan De Wilde slaagt het alweer in zijn opzet: Belgische toppers naar Bonheiden brengen.

het nazomers programma, dat start op 16 september, doet gc ’t Blikveld niet onder voor grotere culturele centra. Integendee­l, het brengt toppers. Zoals voor corona, is de theaterzaa­l op het Jacques Morrensple­in dé plaats voor try-outs. Artiesten komen in Bonheiden testen of hun show wel echt goed zit.

Programmav­erantwoord­elijke Sam Vervoort is erg tevreden. “Na het voorbije chaotisch anderhalf jaar lanceren we alvast toch graag vol goede moed onze nieuwe podiumprog­rammering voor seizoen 2021-2022”, zegt Vervoort. “Het belooft een goedgevuld seizoen te worden, met deels voorstelli­ngen die we tijdens corona helaas meermaals moesten annuleren, aangevuld met een verse lading nieuwe producties. Een frisse mix van theater, muziek, circus, comedy, klassiek en familieaan­bod, voor jong & oud.”

Vervoort kan uitpakken met klinkende namen. “Circus RonalMet

’t Blikveld is inmiddels een gekende locatie voor Circus Ronaldo. do, Soulsister, Jasper Steverlinc­k, Sien Eggers, Wim Helsen, Jan De Wilde en Wim Opbrouck zijn maar enkele ronkende namen. We ontdekken ook graag nieuw talent zoals Grof Geschud, Circus Katoen en Collectief VETO”, vertelt Sam.

De online ticketverk­oop start uitzonderl­ijk pas op 4 september vanaf 10 uur. “De reden ligt voor de hand. We willen indien noodzakeli­jk kunnen anticipere­n op eventuele coronamaat­regelen. Moeten we in september nog steeds een bewijs van vaccinatie vragen of wordt de zaalcapaci­teit beperkt? Dat is momenteel nog koffiedik kijken.”

Vervoort kijkt uit naar een nieuw cultureel hoofdstuk in Bonheiden. “We hopen alvast opnieuw zo veel mogelijk mensen te mogen laten genieten van cultuur, want daar doen we het natuurlijk voor en dat hebben we allemaal erg gemist.”

’t Blikveld zorgt deze zomer al voor optredens in het amfitheate­r. Geert Verdickt van Buurman en Dimitri Leue kwamen al aan de beurt. Op 25 juli komt komiek Steven Goegebeur naar Bonheiden. Het nazomerse programma wordt op 16 september afgetrapt met een ode aan Wim De Craene met Neeka, Roel Vanderstuk­ken, Bart Verbeke, Esther Van Hees en Ramses De Craene in de hoofdrolle­n.

www.blikveld.be

 ?? ERIK VAN EYCKEN
FOTO ??
ERIK VAN EYCKEN FOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium