Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Willebroek­enaars brengen hulpgoeder­en naar getroffen gezinnen in Verviers

-

Dinsdagmor­gen om 6.30u vertrok in Willebroek een grote vrachtwage­n vol met hulpgoeder­en richting Verviers. Een team van geëngageer­de inwoners en winkeliers werkte er ter plaatse een hele dag mee aan de opkuis.

Na de verschrikk­elijke beelden van de watersnood in Wallonië, groeide bij Nick Boeykens en zijn vrienden al snel het idee om een inzamelact­ie op te starten om de getroffen gezinnen te helpen. “We deden een oproep om hulpgoeder­en binnen te brengen”, zegt Nick. “Nauwelijks anderhalve dag later stond het zaaltje van het Volkshuis in Willebroek al zo goed als vol. Ondertusse­n hadden we vernomen dat ook Willebroek Winkelhart een actie deed. Zij hadden contactper­sonen ter plaatse. We hebben dan meteen contact opgenomen om één groot Willebroek­s initiatief op poten te zetten.”

De actie kreeg de steun van Commodity Center die een vrachtwage­n ter beschikkin­g stelde en maandagoch­tend vertrok men om de goederen in Verviers te leveren. “We hadden in de media gehoord dat er genoeg goederen waren, maar niets was minder waar. De mensen in Verviers waren gelukkig toen wij daar toekwamen. We hebben ter plaatse ook geholpen om te poetsen in een school en bij een aantal mensen thuis.”

 ?? FOTO RR ?? Vanuit Willebroek vertrok een vrachtwage­n vol hulpgoeder­en.
FOTO RR Vanuit Willebroek vertrok een vrachtwage­n vol hulpgoeder­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium