Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ook dieren mogen niet vergeten worden”

Minneke De Ridder helpt in rampgebied

- BERT PROVOOST

Het Nijlense ex-parlements­lid Minneke De Ridder (40) zet zich momenteel in voor de dieren in de gebieden die getroffen zijn door watersnood. Ze maakt deel uit van de actiegroep Natte Pootjes Antwerpen.

“Ik heb een groot hart voor dieren”, legt Minneke De Ridder uit vanuit het rampgebied. “Kort na de overstromi­ngen zag ik dat er terecht - heel veel inzameling­en voor de mensen daar werden georganise­erd. Maar ik vond dat ook de dieren niet vergeten mochten worden. Zo zijn contacten gelegd met anderen die zich mee wilden inzetten. Onze focus ligt op honden en katten”, zegt Minneke, die medeoprich­tster is van de actiegroep. De groep vrijwillig­ers spitst zich toe op drie fronten. “We zamelen voeder- en dierenspul­len in en brengen die naar lokale asielen en inzamelpun­ten. Daarnaast bieden we hulp aan met het zoeken naar dieren of het verdelen van spullen onder gezinnen die zich niet kunnen verplaatse­n. Ten derde zamelen we ook geld in om het dierenwelz­ijn in de getroffen gebieden te ondersteun­en. We zijn met een kerngroep van een tiental vaste mensen en een honderdtal vrijwillig­ers”, somt Minneke op.

Langs de oevers

De Nijlense was vooral actief rond Eupen en Luik. “Zo ben ik nu langs de oevers van een rivier aan het stappen op zoek naar dieren die hulp nodig hebben. Ze kunnen weggelopen of alleen gelaten zijn. We hebben honden bij die geoefend zijn in het vinden van andere dieren. We gaan ook in de bossen op zoek naar sporen van dieren. Ze zijn moeilijk te vinden, want ze hebben vaak schrik door wat er is gebeurd. Soms vinden we helaas ook kadavers.”

De ravage die ze tijdens haar vrijwillig­erswerk ziet, heeft haar hard getroffen. “De tristesse op de gezichten van de mensen is waanzinnig. Anderzijds worden we hier heel goed ontvangen door de lokale bevolking. De mensen zijn dankbaar dat we dit werk doen, we voelen heel veel warmte. Ook van de politie krijgen we respect, we zijn nog nergens tegengehou­den, integendee­l.”

“Wie onze acties wil steunen, kan best een kijkje nemen op onze Facebookpa­gina (Natte pootjes Antwerpen). Via die weg houden we iedereen op de hoogte van onze acties ter plaatse en staat ook het rekeningnu­mmer waarop je kan storten. Ook de komende weken blijven we helpen waar het kan”, klinkt het.

 ?? FOTO RR ?? Minneke is vooral aan de slag in de regio Luik en Eupen.
FOTO RR Minneke is vooral aan de slag in de regio Luik en Eupen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium