Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Er is nog ruimte voor ons”

‘Pizzastraa­t’ verwelkomt kippenrest­aurant Belchicken

- BERT PROVOOST

Restaurant­keten Belchicken opent in september een vestiging in de Bergstraat in Heist-op-denBerg. Daarvoor wordt het pand van kledingwin­kel Nineteen omgebouwd tot hippe eettent met focus op kip.

De kledingwin­kel sloot onlangs de deuren, voor Belchicken meteen het signaal om daarop in te spelen en het pand te huren. “Heist-op-den-Berg heeft een aantrekkel­ijk centrum waar we ook graag aanwezig wilden zijn”, zegt zaakvoerde­r en stichter Ismail Y. “We hebben er vertrouwen in dat ons concept ook hier zal aanslaan. De kledingwin­kel zal omgebouwd worden tot restaurant met een aantrekkel­ijk interieur.”

De Bergstraat en omgeving heeft al een ruim aanbod aan horecazake­n. De straat wordt tegenwoord­ig zelfs al eens ‘de Pizzastraa­t’ genoemd. Tussen het begin van de Bergstraat aan het horecakrui­spunt en het kruispunt met de Oude Gendarmeri­estraat liggen op een strook van amper 350 meter namelijk acht zaken die pizza’s verkopen, zo telde deze krant eind vorig jaar.

“Dat hebben we ook ontdekt, er is hier inderdaad al pizza en pita genoeg”, lacht Ismail. “Maar voor een zaak als de onze was er best veel enthousias­me. Dat hebben we gemerkt tijdens ons voorbereid­end marktonder­zoek. Wat wij brengen, bestaat in Heist nog niet. Er is dus zeker nog ruimte voor ons.”

“We onderschei­den ons ook door het feit dat alles vers wordt klaargemaa­kt ter plaatse. Ook het paneren van de kip gebeurt in het restaurant zelf. We beloven dat de mensen hier een stukje kip kunnen proeven dat ze nog nergens anders gegeten hebben”, aldus Ismail.

Snelle groeier

De Belgisch-Turkse keten met hoofdkwart­ier in Zaventem, is in 2013 opgericht. De zaak in de

Het pand van kledingwin­kel Nineteen in de Bergstraat wordt omgebouwd tot hippe eettent, met focus op kip.

Ismail Y.

Bergstraat zal de 33ste locatie worden. Onder andere in Mechelen is Belchicken al aanwezig. Daar opende begin 2020 een filiaal in het voormalige pand van kledingzaa­k Mexx, op de Botermarkt.

“De opening in Heist zal vermoe

Het restaurant van Belchicken in Mechelen, dat begin vorig jaar opende, kent veel succes.

delijk voor ergens in september zijn. We zijn één van de snelste groeiers van het land en zijn ook in de buurlanden voet aan grond aan het krijgen. In het najaar zullen in totaal zestien nieuwe zaken openen, waaronder Heist-opden-Berg. Ons streefdoel is om op

vrij korte termijn naar in totaal een zeventigta­l vestiginge­n uit te breiden”, zegt de oprichter.

In de Heistse vestiging zullen volgens de verwachtin­gen ‘minstens zes personen’ aan de slag kunnen gaan.

Zaakvoerde­r Belchicken “Voor een zaak als de onze was er best veel enthousias­me. Dat hebben we gemerkt tijdens ons voorbereid­end marktonder­zoek. Wat wij brengen, bestaat in Heist nog niet.”

 ?? FOTO JOREN DE WEERDT ??
FOTO JOREN DE WEERDT
 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ??
FOTO DIRK VERTOMMEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium