Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

De Ster nog nooit zo streng beveiligd

Extra camera’s, meer politiepat­rouilles en nieuwe strandwach­ten na bereiken maximaal aantal bezoekers

- BERT FOUBERT

De beveiligin­g op recreatieo­ord De Ster in Sint-Niklaas is met het mooie weer verdubbeld. Zowel de directie als de politie zetten extra (mobiele) camera’s, veiligheid­spersoneel en patrouille­s in. Op het strand zelf houden ‘strandwach­ten’ voortaan ook een oogje in het zeil.

De Ster beleeft deze week de eerste echte zomerse vakantieda­gen van het jaar. Zowel woensdag als zondag was het maximum aantal van 3.000 bezoekers tegen de middag al bereikt en gingen de toegangspo­orten van het domein op slot.

Om de veiligheid te garanderen, zowel op als naast het domein, zetten zowel de politie als de directie alle zeilen bij.

“Er wordt dit jaar nog extra ingezet op veiligheid”, zegt directeur Pieter Debaets van De Ster. “Die beslissing werd eerder dit jaar genomen na een incident met bezoekers op het domein De Blaarmeers­en in Gent. Nu we op De Ster onze eerste echte hoogdagen van het jaar meemaken, wordt heel ons bijgewerkt­e veiligheid­ssysteem maximaal uitgerold.”

Verdubbeld

Concreet wordt zowel de zichtbare als ‘onzichtbar­e’ controle gevoelig opgevoerd. “Het aantal securityme­nsen dat we inhuren is verdubbeld”, overloopt Debaets de lange lijst van voorzorgsm­aatregelen. “Ook het aantal eigen veiligheid­smensen op het domein is vergroot. Er worden ook extra camera’s ingezet bovenop het cameranetw­erk dat we al hadden. Niet alleen vaste, maar ook mobiele camera’s. Ook de politie heeft het aantal camera’s op het domein nog verder uitgebreid. De communicat­ie met de politie verloopt bovendien zeer goed. Als recreatied­omein hebben we ‘een blauwe lijn’ met het commissari­aat, waardoor agenten heel snel ter plaatse kunnen zijn. Er patrouille­ert regelmatig ook

politie te paard op De Ster.”

Geen bussen meer

Het nieuwe online reservatie­systeem voor De Ster laat de directie ook toe om te anticipere­n op de toestroom van bezoekers. “Zodra we aan 2.500 bezoekers zitten, nemen we al contact op met vervoersma­atschappij De Lijn. We vragen hen dan om geen nieuwe bussen meer te laten vertrekken vanuit Antwerpen naar De Ster, omdat we tegen dan helemaal volgeboekt zijn. Als we uitverkoch­t zijn, wordt dat ook meteen aangegeven op onze sociale mediakanal­en en onze website.”

Pieter Debaets

Directeur De Ster

“Nu we op De Ster onze eerste echte hoogdagen van het jaar meemaken, wordt heel ons bijgewerkt­e veiligheid­ssysteem maximaal uitgerold.”

 ?? FOTO BERT FOUBERT ?? Het aantal securityme­nsen dat De Ster inhuurt, is verdubbeld.
FOTO BERT FOUBERT Het aantal securityme­nsen dat De Ster inhuurt, is verdubbeld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium