Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We kunnen niet anders dan op trottoir of in berm rijden”

Vernieuwde rotonde is te smal voor bussen

-

De rotonde aan het Stationspl­ein in Lokeren ligt er nog maar pas, maar er zijn al problemen. Lijnbussen hebben grote moeite om de rotonde te nemen. Ze rijden noodgedwon­gen over de beplanting. Het stadsbestu­ur zal kijken wat eraan gedaan kan worden.

Sinds begin deze maand is de rotonde aan het Stationspl­ein open voor het verkeer, maar vooral de bussen van De Lijn ondervinde­n hinder. N-VA-bestuursli­d Micha Steeman, zelf chauffeur bij De Lijn, signaleerd­e het probleem. “Er is op de tekentafel en bij het stadsbestu­ur geen rekening gehouden met het openbaar vervoer”, zegt hij. “De bussen van De Lijn, toch essentieel voor een station, kunnen niet anders dan op de borduren of trottoirs en zelfs in de bermen rijden om de rotonde te nemen. Zelfs de verkeersbo­rden worden niet gespaard. De rotonde is ook voor grotere personenwa­gens veel te smal gemaakt. Het is alsof het stadsbestu­ur liever niet te veel openbaar vervoer in Lokeren wil.”

Zoeken naar oplossing

Het stadsbestu­ur is op de hoogte van de problemen en zal bekijken wat het kan doen om ze op te lossen. “We zijn op de hoogte gebracht door De Lijn”, zegt schepen Sabine Van Rysselberg­he (Open VLD). “We bekijken samen met de vervoersma­atschappij en onze diensten wat eraan gedaan kan worden. Ik heb ook vastgestel­d dat er over de beplanting is gereden. We zoeken naar een goede oplossing.”

Een nieuwe heraanleg komt er niet. Volgens het lokaal bestuur zijn er ook al veel positieve reacties geweest op de herinricht­ing. Bijna alle werken aan het Stationspl­ein zijn intussen klaar. Het gedeelte met de huizen en handelszak­en is nog niet opengestel­d voor het verkeer, dat is voor in augustus.

 ?? FOTO RR ?? De rotonde blijkt niet aangepast voor busverkeer.
FOTO RR De rotonde blijkt niet aangepast voor busverkeer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium