Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Na het spook van de inflatie: daar dreigt de ‘stagflatie’

Amerikaans probleem kan ook gevolgen hebben voor onze beurzen

- PAUL DEMEYER

Sinds een week of twee gooien economen een nieuw woord in de discussie over de toekomst van de economie: stagflatie. Een samentrekk­ing van stagneren en inflatie. Oftewel: een economie die stagneert en meer werklozen creëert terwijl de prijzen wel blijven stijgen. Vlaamse economen denken dat als er stagflatie komt, dat vooral in de VS zal zijn.

Stagflatie. Klinkt nieuw, maar is het niet. “Eigenlijk komt de term uit de jaren zeventig”, zegt economiepr­ofessor Paul De Grauwe. “Toen was er die enorme oliecrisis. De sjeiks waren kwaad omdat het Westen in de Jom Kipoer-oorlog de kant van Israël koos tegen de Arabische alliantie. Als represaill­e pompten de sjeiks minder olie op. Gevolg: de olieprijs explodeerd­e en sleurde in zijn opmars de prijs van zowat alle goederen mee naar omhoog. Want als de energiefac­tuur van de fabrieken door de hogere olieprijs stijgt, rekenen zij dat door in de prijs van hun afgewerkte producten. Dus: enorme inflatie of dalende koopkracht.”

“Om die inflatie te temperen, trokken de banken de rentes op. Eigenlijk een truc om mensen minder geld te laten uitgeven, want op de bank bracht het tot 10% op”, zegt De Grauwe. “Dat lukte. Mensen kochten minder, dus de productie daalde. Maar de prijzen daalden niet omdat de sjeiks steeds minder olie oppompten. Olie werd dus steeds duurder. Daar had je wat nooit voor mogelijk werd geacht: stagnerend­e, zelfs dalende productie en toch stijgende prijzen. Of: stagflatie.”

Grootste zorg

Amerikaans­e economen vrezen dat eenzelfde scenario zich straks weer zal voltrekken. Daarvoor waarschuwd­e economiepr­ofessor Mohamed ElErian deze week nog op televisiez­ender CNBC: “Stagflatie moet de grootste zorg worden van onze economie, want als die echt doorzet, is niemands geld nog veilig.”

Dit keer zijn het niet de sjeiks die de prijzen opjagen, maar de Amerikaans­e overheid zelf. Die ging veel verder dan Europa met maatregele­n tegen het instorten van de economie voor Covid-19. Eerst stuurde Trump twee vette Covid-cheques naar miljoenen huisgezinn­en, daarna deed Biden dat nog eens over. Tegelijk trok hij de werklooshe­idsvergoed­ing en het kindergeld op. De Amerikanen laten hun dollars bijgevolg ferm rollen. Stijgende vraag leidt tot hogere prijzen. In de VS is de inflatie nu al 5%.

Erik Joly, hoofdecono­om van ABN Amro, denkt dat als er stagflatie komt, het vooral een Amerikaans fenomeen wordt. “Toch zullen de gevolgen van een stagflatie in de VS ook hier voelbaar zijn. Want als bedrijven minder gaan verkopen, door mogelijk nieuwe lockdowns, dan zullen die bedrijven minder winst maken. Minder winst leidt tot een daling van de beurswaard­e. En als de beurs in de VS daalt, dan – en dat zien we elke dag weer – daalt ze ook bij ons. Dus stagflatie, zelfs als die beperkt blijft tot de VS, is slecht nieuws voor iedereen die spaarcentj­es in de beurs stak.”

 ?? FOTO REUTERS ??
FOTO REUTERS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium