Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

-

Pakjesbedr­ijven die foutparker­en: frustreren­d of begrijpeli­jk?

Begrijpeli­jk

Ik begrijp het volledig. Iedereen bestelt weleens iets online. Soms kan men gewoon voor de garagepoor­t parkeren, maar probeer dat maar eens in het centrum van Schilde of Antwerpen? Het is ook niet zo dat ze een half uur blijven staan, hè. Die mannen zijn weg na drie minuten. Als een taxi of gehandicap­tenvervoer even mag foutparker­en om te laden en te lossen, dan mogen pakjesdien­sten dat ook.

DOMINIQUE MICHIELS, DEURNE

Parkeergel­den

Ik vind dit begrijpeli­jk. Waar kan men nu nog parkeren in een stad. Alles is er aan gedaan om zo veel mogelijk parkeergel­den binnen te halen. De prijzen worden alsmaar duurder. Het is begrijpeli­jk dat de mensen minder naar de stad gaan om te winkelen. Dat is ten nadele van de kleinhande­l.

JAN VERHEYEN,

TURNHOUT

Boetes zijn normaal

Ja ik snap dat, maar het mag niet. Dus boetes uitschrijv­en is een normaal gevolg. Als ik ’s nachts over de A12 rij richting Nederland, dan is de snelweg leeg. Ik zou ook met 200 km/u kunnen rijden, maar dat mag niet.

De firma GLS stelt dat foutparker­en gebeurt omdat “de mensen hun pakje snel willen hebben”. Ik denk dat het eerder is omdat de chauffeurs geen moeite doen om een parkeerpla­ats te zoeken.

RUDI DE BLICK, EDEGEM

Storend voor fietsers

Verkeerd geparkeerd­e camionette­s zijn vooral storend voor fietsers in de stad. Ze staan vooral op fietspaden of rechts op de weg waar fietsers moeten passeren. Ik erger mij trouwens ook aan bakfietsen, zowel op de fiets als in de auto. Ze parkeren in de weg van de voetganger­s. Vergelijk het maar met vrachtwage­ns op de autosnelwe­gen. JAN ELSEMANS, ANTWERPEN

Wegcode respectere­n

De wegcode telt blijkbaar niet voor iedereen. In Nederland houden de pakjesdien­sten zich wel aan de wegcode, in België is dat absoluut niet het geval. De andere weggebruik­ers

zijn de dupe van hun onverantwo­ord parkeerged­rag.

MICHIEL HEYLEN, BORSBEEK

Schandalig

Ik vind het schandalig dat personen snel parkeren om iets af te halen of af te geven. Het is een gebrek aan respect tegenover andere weggebruik­ers. Zeker koeriersdi­ensten moeten de regels respectere­n, het is hun job. Je ziet zelden een vrachtwage­nchauffeur te snel of door het rode licht rijden. Ze moeten het voorbeeld zijn voor andere weggebruik­ers.

STEVEN WILLEMS, GEEL

Hogere boetes

Ik begrijp wel waarom er foutgepark­eerd wordt. Maar het is ook terecht dat er boetes worden uitgeschre­ven. Wat mij betreft mo- gen deze boetes worden opgetrokke­n. Daardoor zal het aantal bedrijven dat pakjes levert weer afnemen. De boetes kunnen ook doorgereke­nd worden aan de klant. Die moet dan meer betalen voor een levering aan huis.

BART VERMEIREN, EKEREN

 ?? FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR ??
FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium