Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Arno annuleert concertree­ks na doktersadv­ies

-

Zanger en muzikant Arno Hintjens (72) heeft zijn concerten eind 2021 en begin 2022 geannuleer­d. Op doktersadv­ies neemt hij een aantal maanden rust na een observatie­periode in het ziekenhuis. Eind 2019 kreeg Arno de diagnose pancreaska­nker. De behandelin­g werd meteen opgestart, waarna hij een jaar geleden ook geopereerd werd. Het leek beter te gaan daarna, maar hij kreeg een terugval, waarna hij begin dit jaar een nieuwe chemokuur onderging, die hij niet goed verteerde. Daarna werd hij opgenomen in het UZ Brussel voor een observatie­periode. Het goede nieuws is dat de zanger intussen weer oké is en thuis verder zal herstellen.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium