Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Pukkelpop verslikt zich in teststrate­gie

Organisati­e zet politiek onder druk door ticketverk­oop stil te leggen

- HANNES HEYNDERICK­X

Het festival Pukkelpop heeft zijn opbouw en ticketverk­oop tot nader order stilgelegd. De organisati­e voert daarmee de druk op bij de federale regering om soepelere coronarege­ls te mogen hanteren. De politiek deed de voorbije dagen nochtans al water bij de wijn. Snelle antigeente­sts zijn nu toch toegestaan. En de geldigheid­sduur van een test zal pas ingaan vanaf middernach­t ná afname. Niettemin moeten niet-gevaccinee­rde Pukkelpopg­angers die vier dagen lang van de muziek willen genieten, zich nog steeds meermaals laten testen. Bijvoorbee­ld: één PCR-test op woensdag vóór het festival, één sneltest om zaterdag binnen te mogen en nog één voor zondag. Dat blijkt nog steeds een brug te ver voor de festivalor­ganisatie. Maar minister Vandenbrou­cke houdt het been stijf: “Als de organisati­e van Pukkelpop zegt dat ze niet aan de voorwaarde­n kan voldoen, dan zal Pukkelpop niet doorgaan. Dat is dan jammer.”

Het festival Pukkelpop heeft zijn opbouw en ticketverk­oop tot nader order stilgelegd. De organisati­e voert daarmee de druk op bij de federale regering om soepelere coronarege­ls te mogen hanteren. De politiek deed de voorbije dagen al water bij de wijn, maar minister Vandenbrou­cke houdt nu het been stijf.

Op de persconfer­entie na het Overlegcom­ité van maandag deed premier Alexander De Croo (Open Vld) de werking van het Covid Safe Ticket (CST) voor evenemente­n uit de doeken. Je kan dat ticket krijgen als je volledig gevaccinee­rd bent, een herstelcer­tificaat hebt of een negatieve PCR-test die maximaal 48 uur oud is. “We hebben ook beslist dat de snelle antigeente­sten, die minder accuraat zijn, niet gebruikt kunnen worden in het Covid Safe Ticket om binnen te raken op evenemente­n”, zei De Croo toen.

Verslikt in koffie

Bij de grote evenemente­n als Pukkelpop verslikten ze zich in hun koffie bij het horen van die regels. Vóór de persconfer­entie van maandag was immers steeds gecommunic­eerd dat de PCR-testen 72 uur oud mochten zijn, en dat sneltesten wél zouden gelden als toegangsti­cket. Met de nieuwe voorwaarde­n zouden bezoekers zich echter op het terrein een PCR-test moeten aanschaffe­n, die meestal niet in een vingerknip geanalysee­rd is.

Maar dinsdag werd de politieke communicat­ie van een dag eerder al herzien. Pukkelpop kreeg een mail in de bus: snelle antigeente­sten zijn nu toch toegelaten. De officiële uitleg daarvoor is dat er niet genoeg capaciteit is in ons land om alle PCR-testen te analyseren. Achter de schermen klinkt dat verschille­nde collega’s minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) onder druk hebben gezet. De geldigheid­sduur van de sneltesten wordt vastgepind op 24 uur.

Daarmee werd al aan een be

langrijke eis van Pukkelpop voldaan, maar het festival besliste om toch de druk op de regeringsk­etel nog wat op te voeren. ‘Pukkelpop vraagt ophelderin­g aan de federale overheid. De onverwacht­e wijziginge­n, aangekondi­gd na het overlegcom­ité van afgelopen maandag, hebben grote gevolgen voor de verdere organisati­e’, schreef Pukkelpop gisteren, woensdag, op sociale media.

Nochtans blijft Pukkelpop achter de schermen wel in permanent overleg met de betrokken politici. Er werd zelfs nog een toegeving gedaan. De geldigheid­sduur van een test zal pas ingaan vanaf middernach­t ná afname. Een sneltest

die is afgenomen op maandagoch­tend zal bijvoorbee­ld tot dinsdagnac­ht blijven gelden, en niet tot dinsdagoch­tend. Toch eindigt de testrompsl­omp daar niet, want niet-gevaccinee­rde Pukkelpopg­angers moeten zich in dat geval nog steeds meermaals laten testen. Bijvoorbee­ld: één PCR-test op woensdag vóór het festival, één sneltest om zaterdag binnen te mogen en nog één voor zondag.

Nauwe banden met N-VA

In de wandelgang­en is te horen dat Pukkelpop dat mogelijk niet georganise­erd krijgt en daarom dreigt bij Vandenbrou­cke om er

de stekker uit te trekken. Die wil echter geen toegevinge­n meer doen. Gisteren reageerde de minister bij Radio 1 dat “als Pukkelpop zegt dat het niet aan de voorwaarde­n kan voldoen, dan zal Pukkelpop niet doorgaan. Dat is dan jammer.” Volgens een bron botert het ook op persoonlij­k vlak niet goed tussen Vandenbrou­cke en Chokri Mahassine, de organisato­r van Pukkelpop. De twee delen nochtans een gemeenscha­ppelijk verleden binnen de Socialisti­sche Partij. Dat Mahassine de voorbije maanden nauwe banden had met N-VA’ers zette mogelijk kwaad bloed.

Frank Vandenbrou­cke (Vooruit)

Minister van Volksgezon­dheid ‘‘Als Pukkelpop zegt dat het niet aan de voorwaarde­n kan voldoen, dan zal Pukkelpop niet doorgaan. Dat is dan jammer.’’

 ?? FOTO SVEN DILLEN ?? Het festival Pukkelpop heeft zijn opbouw en ticketverk­oop tot nader order stilgelegd. De organisati­e voert daarmee de druk op bij de federale regering om soepelere coronarege­ls te mogen hanteren.
FOTO SVEN DILLEN Het festival Pukkelpop heeft zijn opbouw en ticketverk­oop tot nader order stilgelegd. De organisati­e voert daarmee de druk op bij de federale regering om soepelere coronarege­ls te mogen hanteren.
 ?? FOTO BELGA ??
FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium