Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Van pandemie naar ‘pingdemie’

Corona-app leidt tot chaos: 600.000 Britten krijgen blijf-thuis-bericht en winkels raken leeg na hamsterwoe­de

- FOTO BELGAIMAGE GUY STEVENS

Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van de pingdemic (naar analogie met het Engelse woord pandemic of ‘pandemie’). In één week kregen meer dan 600.000 Britten een melding van hun coronaapp – een ‘ping’ – dat ze in de buurt van een besmet iemand geweest zijn en in zelfisolat­ie moeten. De gevolgen laten zich raden: lege straten én winkelrekk­en.

De corona-app van de overheid waarschuwt wanneer je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronaviru­s. Die ‘pingt’ met de week meer mensen – vorige week waren het er meer dan 600.000 – dat ze maar beter tien dagen in zelfisolat­ie gaan omdat ze mogelijk besmet zijn. En dat wordt in heel het VK gevoeld.

Dat zie je in de eerste plaats in de supermarkt­en. De rekken blijven leeg omdat het personeel dat wel nog aan het werk is, handen tekortkomt om ze aan te vullen nu mensen vlak voor hun quarantain­e nog grote voorraden komen inslaan.

Maar het probleem beperkt zich niet tot het aanvullen van rekken. Volgens berekening­en is in veel bedrijven tot een kwart van het personeel thuis, waardoor leveringsk­etens dreigen stil te vallen. De vrees voor tekorten wordt dan ook met de dag groter en in enkele supermarkt­en is er een tekort aan voedsel en water om in de rekken te leggen.

Politie

Heel wat overheidsd­iensten melden intussen veel afwezigen te tellen en zelfs de politie komt personeel tekort om de telefoon op te nemen. Volgens woordvoerd­ers is het niet ondenkbaar dat minder snel en adequaat gereageerd kan worden bij incidenten. Ook de post, tankstatio­ns en kledingwin­kels klagen over de ‘pingdemie’.

Er duiken intussen verhalen op van moedeloze bedrijfsle­iders die hun personeel aanmoedige­n om de raad om in quarantain­e te gaan te negeren en gewoon te komen werken. Andere bedrijven gaan op zoek naar tijdelijk personeel. Supermarkt­keten Iceland heeft de voorbije dagen al tweeduizen­d interimkra­chten aangeworve­n, bij Co-op zijn het er al meer dan drieduizen­d.

“De druk op winkels om openingsur­en te handhaven en de rekken vol te houden neemt enorm toe”, zegt Andrew Opie, directeur Voedsel van de Britse handelsorg­anisatie BRC. “De overheid moet snel reageren.”

“Grote bezorgdhei­d”

De Britse regering zit met de handen in het haar. Om de situatie zo snel mogelijk op te lossen, werd al aangekondi­gd dat de zelfisolat­ie vanaf 16 augustus genegeerd mag worden door volledig gevaccinee­rde burgers. Daarnaast wordt in ijltempo gewerkt aan een lijst met sectoren waarvan het personeel de quarantain­e eveneens links mag laten liggen. In die sectoren zou een negatieve PCR-test voldoende zijn om weer aan de slag te gaan. Maar de totstandko­ming van de lijst kampt met problemen: elke sector probeert erop te geraken.

“We maken ons grote zorgen om de situatie”, zegt minister van Economie Kwasi Kwarteng. “Ik wil niet dat mensen het gevoel krijgen dat er in elke supermarkt tekorten zijn, want dat is niet zo, maar er kunnen wel tekorten komen. We brengen de situatie in kaart en grijpen in waar nodig.”

Door de muren

Hoe het komt dat het aantal ‘pings’ zo de hoogte ingaat, is voer voor speculatie. Begin juni kregen nog niet eens veertigdui­zend mensen wekelijks het bericht dat ze in de buurt van een positief getest iemand zijn geweest, de voorbije week waren het er meer dan 600.000. Dat is een gigantisch­e stijging die niet alleen door de besmetting­scijfers te verklaren lijkt.

Volgens The Daily Telegraph zit het probleem bij de sterkte van het Bluetooth-signaal. De krant meldt dat het soms sterk genoeg is om het signaal van buren op te vangen, waardoor het aantal fictieve contacten de lucht inschiet. Dat bericht wordt tegengespr­oken door experts, die zeggen dat muren het signaal gevoelig afzwakken.

Kwasi Kwarteng

Minister van Economie

“Ik wil niet dat mensen het gevoel krijgen dat er in elke supermarkt tekorten zijn, want dat is niet zo.”

 ?? FOTO REUTERS ?? De winkelrekk­en over het Kanaal zijn quasi leeg.
FOTO REUTERS De winkelrekk­en over het Kanaal zijn quasi leeg.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium