Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Tsjaikovsk­i als Russisch volkslied

-

Naar de Russische vlag zal het tijdens de openingsce­remonie tevergeefs zoeken zijn: door een schorsing treden de atleten aan onder de vlag van het Russisch Olympisch Comité, met een pianoconce­rto van Tsjaikovsk­i als volkslied.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium