Gazet van Antwerpen Stad en Rand

Sm-meesteress­en ontlopen zware straf

- JVB

SM-meesteres Lucrezia en hulpje Juno wisten niet waar ze mee bezig waren toen ze een klant lachgas toedienden. Maar omdat er geen intentie tot doden was, streek de rechter over zijn hart.

De Britse zakenman en eigenaar van een renwagenst­al was excentriek, steenrijk en hij had ook een pervers kantje. Liefst van al kreeg hij een uitbrander van sm-meesteres Lucrezia. Hij kwam dan ook vaak naar haar villa in de Meidoornla­an in Sint-Job-in-’tGoor (Brecht).

Die 22ste juni 2010 was niet anders. “In die periode was hij helemaal weg van het lachgas, in feite is het niet meer dan het gas dat je vindt in patronen van spuitbusse­n voor slagroom”, verduideli­jkte meester De Man.

Sm-meesteres Ira V.D. (46), ook wel Lucrezia, had het gas toegediend via een slangetje, dat verbonden was met een masker. Hulpje Vicky V. (38), – ofwel Juno – tilde Mortimers masker af en toe op zodat hij zuurstof kon happen. Hijzelf gaf aan dat hij een tweede en een derde capsule van het gas wilde proeven”, lichtte meester Eric Van der Vloet toe. “Ze waren erg voorzichti­g.” Maar de Brit stierf toch.

“Niet abnormaal”, stelde de wetsdokter. “Een tekort aan zuurstof, gekoppeld aan ongecontro­leerd inademen zorgt voor ademhaling­sproblemen. Ga je daarbij nog eens lang en diep inademen, dan kun je hartritmes­toornissen krijgen.”

“Beide dames zijn niet medisch geschoold en wisten dus niet dat het toedienen van gas de beschreven fatale gevolgen kan hebben”, concludeer­de de rechter. Maar ze waren zich wel bewust van het grote gevaar van lachgas. Anders zou- den ze nooit zo voorzichti­g zijn geweest. Het feit dat één van de betichten de capsules eerst zelf uitprobeer­de, benadrukt die voorzichti­gheid.”

De strafrecht­er hield in de strafmaat wel rekening met het relatief gunstige strafblad van Lucrezia en het blanco strafblad van Juno. Beiden kregen opschortin­g van straf in plaats van de geëiste 2,5 jaar.

Hoofdmeest­eres Lucrezia mag zich gelukkig prijzen dat het bij deze straf is gebleven, omdat ook nog een stroomstoo­twapen en poppers in haar villa waren gevonden. Ze kon de rechter overtuigen dat het stroomstoo­twapen niet diende om te gebruiken op klanten. Daarom bleef de bijkomende straf voor haar beperkt tot zes maanden.

 ?? FOTO VRT ?? SM-meesteres Ira V.D. en hulpje Vicky V. in het justitiepa­leis in Antwerpen.
FOTO VRT SM-meesteres Ira V.D. en hulpje Vicky V. in het justitiepa­leis in Antwerpen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium