Gazet van Antwerpen Stad en Rand

Bouw van eerste woontoren gaat binnenkort van start

Toren van 80 meter moet in 2019 klaar zijn, volledige oplevering van woonwijk in 2028

-

Binnenkort wordt gestart met de bouw van de eerste van in totaal acht woontorens op Nieuw Zuid. Dat is de toekomstig­e woonwijk achter het nieuwe justitiepa­leis aan de Bolivarpla­ats. De torens zullen 80 meter hoog zijn.

In de eerste woontoren, waarvan de bouw nog dit voorjaar begint, komen 132 woonunits. “We noemen het geen appartemen­ten, omdat de kopers de ruimte naar hun eigen voorkeur kunnen laten inrichten. We leveren onze ruimtes op maat en bieden geen standaard appartemen­ten aan”, zegt Sam De Maeyer van Triple Living. Dat is het vastgoedbe­drijf dat de woningen op Nieuw Zuid op de markt brengt.

Zuiderzich­t, zoals de eerste woontoren heet, zal volledig aan de passiefnor­m voldoen. Een passiefwon­ing is een zeer energiezui­nig gebouw. Het totale energiever­bruik van een passiefhui­s is gemiddeld 75% lager dan een traditione­le nieuwbouww­oning.

“Dat we duurzaam bouwen is evident. Het is ondenkbaar dat welke nieuwbouw dan ook tegenwoord­ig niet duurzaam is. Dus wie iets koopt op Nieuw Zuid, weet dat zijn of haar woning duurzaam en energiezui­nig zal zijn”, zegt Sam De Maeyer.

In totaal zullen er op Nieuw Zuid acht woontorens worden gebouwd. “De bouw ervan wordt verspreid over tien jaar. De laatste toren zal klaar zijn in 2028. Dat is het moment dat de hele wijk wordt opgeleverd. Tegen dan zullen er tweeduizen­d woningen, goed voor ongeveer vijfduizen­d mensen, in de nieuwe wijk staan”, zegt Sam De Maeyer.

De verkoop van de units in de eerste woontoren start nog deze maand. De woningen en studentenf­lats die nu al worden gebouwd zijn ondertusse­n al allemaal verkocht.

Over de kostprijs van een appartemen­t of unit kan de man weinig kwijt. “De prijzen beginnen aan 169.000 euro. Maar dat zegt weinig. Alles hangt af van wat de koper wil. Het is mogelijk om een volledig ingerichte unit te kopen. Volledig naar de wensen van de nieuwe eigenaar. De prijs die hij of zij ervoor betaalt, zal dan afhankelij­k zijn van de wensen van de klant.”

Toekomstig­e bewoners kunnen kiezen uit 24 woontypes, waarvan een gelijkvloe­rs appartemen­ten met eigen tuin er maar één is. In totaal omvat de woontoren 132 woonunits, verdeeld over 24 bouwlagen.

“Elk appartemen­t in Zuiderzich­t heeft minstens twee grote terrassen met zicht op groen, de Schelde, het Vlinderpal­eis of de stad. Sommige van deze leefruimte­s kunnen zowel als binnen- of buitenruim­te gebruikt worden, volgens het zogenaamde ‘ bigger and cheaper’-concept. Dat betekent dat de terrassen in de winter kunnen gesloten worden en dienst doen als een extra gesloten kamer bij de woning”, vervolgt Sam De Maeyer.

De woontoren Zuiderzich­t is een ontwerp van het Belgische architecte­nbureau evr-Architecte­n en het Nederlands­e KCAP. “Voor elke woontoren is er een andere architect aangesteld. Dat geldt ook voor onze eengezinsw­oningen en andere gebouwen die we nog gaan neerzetten”, zegt Sam De Maeyer.

Het 18 hectare grote spoorwegte­rrein dat nu Nieuw Zuid heet, lag er al 45 jaar verlaten bij. Tegen 2028 moet het een stadje in de stad worden.

“Vlak achter het nieuwe justitiepa­leis, ligt de wijk dicht bij het Zuid en het stadscentr­um, op loopafstan­d van bestaande haltes van het openbaar vervoer en belangrijk­e invalswege­n. We besteden ook veel aandacht aan groen. Niet alleen met een nieuw park, maar ook met groene zones tussen de gebouwen. Bovendien zal het ook een autoluwe en dus kindvriend­elijke wijk worden”, besluit De Maeyer.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium