Al­maar meer fiets­koe­riers ac­tief in Ant­wer­pen en an­de­re ste­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stadskrant -

In Ant­wer­pen zijn er al hon­der­den ac­tief en ook in de an­de­re Vlaam­se cen­trum­ste­den dui­ken ze steeds va­ker op: de fiets­koe­riers. Zo­wel klei­ne za­ken die le­ve­ring aan huis bie­den als de gro­te­re na­men zo­als De­li­veroo ma­ken er ge­bruik van. Soms uit nood­zaak we­gens de ve­le fi­les en werk­zaam­he­den die le­ve­ring met de au­to be­moei­lij­ken, maar vaak ook van­uit de groe­ne ge­dach­te. In Me­che­len be­gint koe­rier­dienst UPS met een proef­pro­ject om de be­stel­wa­gen ach­ter te la­ten aan de stads­rand en de pak­jes over te la­den in een elek­tri­sche bak­fiets.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.