“Heel wat werk­ge­le­gen­heid”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - (jas)

Rou­kaya El Makhlou­fi (18) uit Geel gaat Vroed­kun­de stu­de­ren aan de AP ho­ge­school, waar de op­lei­ding een ster­ke stij­ging kent, ten kos­te van Ver­pleeg­kun­de. “Ik vind dat straf. Ik dacht dat Ver­pleeg­kun­de net ‘in’ was, want de vraag naar ver­pleeg­kun­di­gen is toch erg groot?”, zegt Rou­kaya. “In ie­der ge­val is Ver­pleeg­kun­de niets voor mij. Het is erg al­ge­meen en ik ben al heel lang erg ge­ïn­te­res­seerd in Vroed­kun­de. Voor vroed­vrou­wen is er ook heel wat werk­ge­le­gen­heid. Toch heb ik lang ge­twij­feld of het niet te moei­lijk zou zijn. De be­slis­sing is pas de laat­ste twee we­ken ge­no­men. Mijn zus, die ook Vroed­kun­de heeft ge­stu­deerd, heeft me over­tuigd. Ik wil het pro­be­ren. Ik heb niets te ver­lie­zen, hé.”

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.