Boom valt op rij­den­de wa­gen

Vrouw uit Schel­le als bij won­der on­ge­deerd na af­knak­ken rot­te kas­tan­je­boom

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - THEO DERKINDEREN

Ka­rien Cloet uit Schel­le is aan de dood ont­snapt. Toen ze gis­te­ren­mid­dag de ’s He­ren­baan in Boom in­draai­de, knak­te een gro­te kas­tan­je­boom naast de weg af en be­land­de hij pal op het dak van haar au­to. Als bij won­der bleef de vrouw on­ge­deerd.

Ka­rien Cloet was on­der­weg naar de PTS-cam­pus in Boom om haar zoon op te pik­ken, die een lek­ke band had. Toen ze de ’s He­ren­baan vlak bij het zie­ken­huis Hei­li­ge Fa­mi­lie in­draai­de, be­leef­de ze de schrik van haar le­ven. “In­eens hoor­de ik een enor­me bonk van iets dat op het dak van mijn au­to was ge­val­len. Ik wist to­taal niet wat het was, maar dan zag ik tak­jes en bla­de­ren voor mijn voor­ruit han­gen. Een gro­te tak, dacht ik. Maar toen ik uit­stap­te, zag ik dat er een he­le boom op mijn au­to lag”, ver­telt Ka­rien, die nog al­tijd on­der de in­druk is.

“Ik heb heel veel ge­luk ge­had dat het de kruin van de boom was die op mijn dak is be­land, en niet de ei­gen­lij­ke stam. An­ders wa­ren de ge­vol­gen veel er­ger ge­weest. Ik ben enorm ge­schrok­ken, maar an­der­zijds voor­al blij dat ik niet ge­wond ben ge­raakt. Het dak van de au­to en mijn voor­ruit zijn wel zwaar ge­ha­vend.”

Con­tro­le door boo­m­ex­pert

De brand­weer kwam de af­ge­knak­te kas­tan­je­boom weg­ha­len. Hij bleek he­le­maal rot te zijn en had het be­ge­ven door de he­vi­ge wind.

“Het gro­te pro­bleem is dat een rot­te boom er niet al­tijd rot uit­ziet aan de bui­ten­kant. Vaak kun­nen ze zelfs nog een goed ge­vul­de kruin heb­ben”, licht boo­m­ex­pert Jens Meu­le­man toe. “Wij ge­ven de raad mee aan ge­meen­ten om bo­men die al wat ou­der­dom heb­ben, toch el­ke drie à vier jaar te la­ten con­tro­le­ren. Boo­m­ex­perts zijn ge­traind om de vaak klei­ne symp­to­men van rot­te bo­men te her­ken­nen en zo kan je ver­mij­den dat ze plots om­val­len.”

De ge­meen­te Boom gaat de an­de­re kas­tan­je­bo­men aan de ’s He­ren­baan nu aan zo’n gron­di­ge con­tro­le on­der­wer­pen. “Ei­gen­lijk zijn die con­tro­les al een tijd­je ge­pland, om­dat we ge­con­fron­teerd zijn met de kas­tan­je­mi­neer­mot”, re­a­geert sche­pen van Groen­on­der­houd Kris Van Hoeck (CD&V). “Die mot zorgt er­voor dat kas­tan­je­bo­men hun bla­de­ren snel­ler ver­lie­zen en op ter­mijn kan ook de rest van de boom wor­den aan­ge­tast. Een ex­pert zal nu na­gaan wel­ke bo­men moe­ten wor­den weg­ge­haald.”

FO­TO'S BFM, TDK

De kas­tan­je­boom op de ’s He­ren­baan in Boom brak on­der­aan de stam en be­land­de op de au­to van Ka­rien. De voor­ruit en het dak raak­ten zwaar be­scha­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.