Sa­muso­ci­al: Pera­ï­ta wil ver­lof be­ëin­di­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Standpunt - (blg)

Pas­ca­le Pera­ï­ta wil een ein­de ma­ken aan haar ver­lof zon­der wed­de als di­rec­teur bij Sa­muso­ci­al, zo­dra haar man­daat van ge­de­le­geerd be­stuur­der is be­ëin­digd. Zo staat vol­gens de RTBF in een brief die haar ad­vo­caat op 1 sep­tem­ber schreef naar de ont­slag­ne­men­de voor­zit­ter van de raad van be­stuur van de Brus­sel­se dak­lo­zen­or­ga­ni­sa­tie. Vol­gens de RTBF is het wei­nig waar­schijn­lijk dat Pera­ï­ta ef­fec­tief op­nieuw aan de slag gaat als di­rec­tri­ce van Sa­muso­ci­al. Wel­licht moet de brief ge­zien wor­den als een maat­re­gel om haar rech­ten op een ont­slag­ver­goe­ding te vrij­wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.