Bo­men en stel­ling waai­en om door ster­ke wind

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (sa­re)

De wind heeft gis­te­ren niet zo hard toe­ge­sla­gen als aan­van­ke­lijk ver­wacht werd. De brand­weer kreeg wel en­ke­le op­roe­pen die aan de wind ge­re­la­teerd wa­ren. “Het ging dan voor­na­me­lijk om om­ge­waai­de bo­men en los­ge­ko­men dak­go­ten”, be­ves­tigt brand­weer­woord­voer­ster Jas­mien O. De meest op­val­len­de in­ter­ven­tie voor de brand­weer was ’s och­tends in de De Bos­schaert­straat op het Kiel. Daar had de wind een stel­ling van een ge­vel weg­ge­sleurd. Het ge­vaar­te be­land­de op een ge­par­keer­de au­to, die liep daar­bij en­ke­le deu­ken en kras­sen op. Even la­ter leg­de de wind een boom plat vlak bij de po­li­tie­to­ren aan de Ou­daan. Bij geen van de in­ci­den­ten raak­te ie­mand ge­wond.

FO­TO PO­LI­TIE ANT­WER­PEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.