Over­val­ler met pep­per­spray ris­keert 5 jaar

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft vijf jaar cel ge­vor­derd voor Pe­ter D.S. uit Ant­wer­pen, die ver­volgd wordt voor vier over­val­len op on­der meer ju­we­liers. De 39-ja­ri­ge man pleeg­de de fei­ten na­dat hij niet was te­rug­ge­keerd uit pe­ni­ten­ti­air ver­lof.

Op 9 no­vem­ber stal hij drie gou­den arm­ban­den bij een ju­we­lier in Wil­rijk. Be­gin dit jaar over­viel hij een man die door ziek­te slecht ter been was in zijn wo­ning. Hij spoot eerst met pep­per­spray en sleur­de het slacht­of­fer dan naar zijn slaap­ka­mer waar hij hem vast­bond. Pe­ter D.S. be­dreig­de hem met een mes en dwong hem te ver­tel­len waar zijn waar­de­vol­le spul­len la­gen. Hij ging met geld, ju­we­len, een zon­ne­bril en bank­kaart aan de haal. Op 14 fe­bru­a­ri over­viel hij een ju­we­lier in Ho­boken. Ook hier ge­bruik­te hij pep­per­spray. De ver­koop­ster vlucht­te ach­ter­aan in de win­kel, ter­wijl hij ju­we­len mee gris­te. Een me­de­werk­ster her­ken­de hem als de broer van een vroe­ge­re klas­ge­noot en zo werd hij ge­ï­den­ti­fi­ceerd.

Pe­ter D.S. be­ken­de al­le fei­ten. Vol­gens zijn ad­vo­caat was het fout ge­lo­pen door zijn drugs- en gok­pro­bleem. Hij vroeg een straf met uit­stel, ge­kop­peld aan voor­waar­den. Von­nis op 27 sep­tem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.