Waar is ro­ze fla­min­go van Dis­co­baar A Moe­der?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (ja­ti)

15 jaar, 90 cm hoog­te, een slan­ke li­chaams­bouw en een ro­ze huids­kleur. Het is geen al­le­daags op­spo­rings­be­richt dat Dis­co­baar A Moe­der op Facebook plaatste.

Het Ant­werp­se dj-duo draait al meer dan vijf­tien jaar plaat­jes en al die ja­ren wor­den ze ver­ge­zeld door hun ro­ze fla­min­go. Af­ge­lo­pen week­end speel­den ze op het open­lucht­fes­ti­val Frie­trock in Ie­per, maar daar werd hun fa­vo­rie­te com­pag­non ge­sto­len.

In de hoop het dier snel te­rug te vin­den, zet­ten de Ras en de Sche­le een lu­diek op­spo­rings­be­richt op Facebook. “15 jaar, 90 cm hoog­te, slan­ke li­chaams­bouw, ro­ze huids­kleur, zwar­te ogen, blo­te po­ten”, om­schrij­ven ze het dier, dat vol­gens hen “agres­sief kan wor­den”. Het zou ook “ex­treem ge­hecht zijn aan vi­nyl”.

Van­daag treedt Dis­co­baar A Moe­der op in Boechout, ze ho­pen om hun fla­min­go dan te­rug te heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.