Zwem­bad sluit in 2019

Ge­meen­te kan kos­ten niet dra­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (jaa, ssl)

Het ge­meen­te­lijk zwem­bad van Wij­ne­gem sluit op 1 de­cem­ber 2019 de­fi­ni­tief de deu­ren. Het sche­pen­col­le­ge vond on­danks her­haal­de po­gin­gen te wei­nig buur­ge­meen­ten be­reid om mee te in­ves­te­ren in een ver­nieu­wing van ’t On­diep.

“Wij­ne­gem is een klei­ne ge­meen­te en al­leen kun­nen we die kos­ten niet dra­gen”, zegt sche­pen van Sport Paul Van Dael (N-VA). Op 1 de­cem­ber 2019 ver­valt de hui­di­ge mi­li­eu­ver­gun­ning. Met die dead­line steeds dui­de­lij­ker in het vi­zier be­sluit het sche­pen­col­le­ge de­ze week om de stop er­uit te trek­ken.

Eer­ste steen in Mort­sel

Be­ter nieuws was er te ra­pen in Mort­sel: Vlaams Mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA) heeft met de steun van de bur­ge­mees­ters van Mort­sel, Ede­gem, Bors­beek en Ho­ve de eer­ste steen ont­huld van het nieu­we in­ter­ge­meen­te­lijk zwem­bad Den Bes­sem in Mort­sel. De sa­men­wer­king moet de ko­men­de der­tig jaar heel wat zwem­ple­zier ga­ran­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.