Jero­me Baug­nies breekt rug­gen­wer­vel in GP Wal­lo­nie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

De GP Wal­lo­nie werd al na 50 km ste­vig op­ge­schrikt toen Jero­me Baug­nies in een af­da­ling te­gen een paal­tje botste en daar­bij zwaar ten val kwam. De 30­ja­ri­ge Oost­Vla­ming van Wan­ty ­ Grou­pe Go­bert werd met­een met een trau­ma­he­li­kop­ter af­ge­voerd naar het zie­ken­huis van Luik. “Toen ik hem zag lig­gen was er pa­niek”, al­dus ploeg­lei­der Hi­lai­re Van Der Schu­e­ren. ”Jero­me was nooit bui­ten be­wust­zijn, maar zijn oog zag er niet goed uit en hij ant­woord­de niet. Voor­lo­pig lijkt de scha­de nog wel mee te val­len. Hij liep een ge­bro­ken rug­gen­wer­vel op en werd met­een ge­o­pe­reerd. Al wacht ik lie­ver nog wat met con­clu­sies te trek­ken. Er moe­ten nog een paar scans wor­den ge­daan.”

De 43ste ver­jaar­dag van ploeg­ ma­na­ger Jean­Fran­çois Bour­lart werd nog treu­ri­ger na­dat ook Tho­mas De­gand op de bran­card was be­land. Hij werd in de be­voor­ra­dings­zo­ne aan­ge­re­den door de wa­gen van de koers­di­rec­teur, na­dat die zich aan de kant had wil­len zet­ten voor een plas­pau­ze. “Zijn fiets viel op hem en hij heeft di­ver­se bloed­uit­stor­tin­gen in zijn kuit”, al­dus Van Der Schu­e­ren.

FO­TO GRE­GO­RY VAN GANSEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.