In­schrij­ven voor Ant­werp Ma­ra­thon kan van­af van­daag

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (glz)

De in­schrij­vin­gen van de Ant­werp Ma­ra­thon 2018 gaan van­daag om 12.00u al open. De Ant­werp Ma­ra­thon maakt ook in 2018 deel uit van de Ant­werp 10 Mi­les & Ma­ra­thon en vindt plaats op zon­dag 22 april. De in­schrij­vin­gen voor de an­de­re af­stan­den ope­nen in de­cem­ber. De or­ga­ni­sa­tie komt zo te­ge­moet aan de gro­te vraag om de in­schrij­vin­gen voor de Ant­werp Ma­ra­thon vroe­ger te ope­nen.

Bur­ge­mees­ter Bart De We­ver liep tij­dens de voor­bije edi­tie in ei­gen stad zijn al­ler­eer­ste ma­ra­thon en kan dus als geen an­der in­schat­ten hoe het voelt om de Ant­werp Ma­ra­thon te fi­nis­hen. “Het lo­pen van een ma­ra­thon in Ant­wer­pen is één van de mooi­ste mo­men­ten in mijn le­ven. Lan­ge tijd dacht ik nooit een ma­ra­thon aan te kun­nen, maar als je dan ziet dat al je trai­nin­gen zijn vruch­ten af­werpt, is dat een enor­me ont­la­ding.”

FO­TO KIONI PAPADOPOULOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.