McLa­ren schuift Hon­da op­zij als mo­tor­le­ve­ran­cier

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (b)

For­mu­le 1­team McLa­ren be­ëin­digt na het sei­zoen de sa­men­wer­king met Hon­da als mo­tor­le­ve­ran­cier. Voor 2018 gaat de Brit­se ren­stal, waar­voor Stof­fel Van­door­ne uit­komt, in zee met het Fran­se Re­nault.

McLa­ren werkt sinds 2015 sa­men met het Ja­pan­se Hon­da, maar een suc­ces is dat al­ler­minst. De voor­bije drie sei­zoe­nen werd geen en­ke­le keer het po­di­um ge­haald. Dit jaar wer­den Van­door­ne en zijn team­ge­noot Fer­nan­do Alon­so slag om slin­ger in de steek ge­la­ten door de fa­len­de mo­tor, tot frus­tra­tie van de rij­ders en de McLa­ren­bon­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.