You­ri Ti­ele­mans gaat Ro­me­lu Lu­kaku ach­ter­na

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (gma)

Het is van­daag leu­ker om exAn­der­lecht­spe­ler te zijn dan nog in het Astrid­park te moe­ten rond­lo­pen. Na Ro­me­lu Lu­kaku dins­dag was het gis­te­ren de beurt aan You­ri Ti­ele­mans om zijn eer­ste tref­fer ooit in de Cham­pi­ons Le­a­gue te sco­ren.

Hij heeft er lang op moe­ten wach­ten, op een eer­ste of­fi­ci­ë­le ba­sis­plaats bij Mo­na­co. In de ver­e­del­de oe­fen­wed­strijd die de Su­per­cup te­gen Pa­ris Saint-Ger­main was mocht Ti­ele­mans wel star­ten, maar in de vijf daar­op­vol­gen­de of­fi­ci­ë­le wed­strij­den be­gon hij tel­kens op de bank. Tot gis­te­ren. Trai­ner Le­o­nar­do Jar­dim hield op be­zoek bij RB Leip­zig vast aan zijn con­tro­le­ren­de duo Mou­t­in­ho - Fa­bin­ho, maar had daar­voor een plaats­je weg­ge­legd voor Ti­ele­mans. Op ‘de tien’. Iets wat even na het half­uur re­sul­taat op­le­ver­de. De ge­ïn­fil­treer­de Ro­de Dui­vel kop­te een af­leg­ger van Ada­ma Di­ak­ha­by eerst nog op doel­man Pe­ter Gul­ac­si, maar tik­te de bal in de re­bound met links bin­nen. De eer­ste tref­fer ooit op het kam­pi­oe­nen­bal voor Ti­ele­mans, die eer­der al tien Cham­pi­ons Le­a­gue­mat­chen af­werk­te met An­der­lecht. Meer dan een punt le­ver­de zijn doel­punt niet op: 1-1 werd het in Duits­land.

Ti­ele­mans be­leef­de so­wie­so een veel leu­ke­re avond dan Si­mon Mig­no­let en Dries Mertens, want bei­de spe­lers be­gon­nen op de bank. Mig­no­let kwam niet van de bank en zag hoe een do­mi­nant Li­ver­pool niet ver­der kwam dan 2-2 te­gen Se­vil­la. Mertens werd een half­uur voor tijd bij een 2-0ach­ter­stand te­gen Shakhtar Do­netsk in de ploeg van Na­po­li ge­gooid en nam met­een zijn re­van­che door een straf­schop­fout uit te lok­ken. Ar­ka­di­usz Mi­lik zet­te de elf­me­ter om, maar ver­der dan 2-1 kwa­men de Ita­li­a­nen niet. Met Mertens in de ploeg draai­de Na­po­li wel een pak be­ter.

De Tot­ten­ham-Bel­gen Jan Ver­tong­hen, To­by Al­der­wei­reld en Mou­sa Dem­bélé ver­sloe­gen Dort­mund met 3-1, al moch­ten de Duit­sers kla­gen over de lijn­rech­ter, die een zui­ver doel­punt af­keur­de we­gens ver­meend bui­ten­spel. Ver­tong­hen pak­te in bles­su­re­tijd nog een twee­de ge­le kaart en mist daar­door de ver­plaat­sing naar APOEL. APOEL, waar Igor de Ca­mar­go mee­speel­de, maar ei­gen­lijk voor­al toe­schou­wer was die zag hoe Cris­ti­a­no Ro­nal­do Re­al Ma­drid met twee doel­pun­ten op weg zet­te naar een 3-0-ze­ge. De Por­tu­gees zit on­der­tus­sen al aan 107 goals in de Cham­pi­ons Le­a­gue.

Ma­ri­bor - Spar­t­ak Mos­kou (1-1) stond in het te­ken van een vuur­pijl die van­uit het be­zoe­kers­vak af­ge­vuurd werd rich­ting scheids­rech­ter De­niz Ay­te­kin. De wed­strijd lag een paar mi­nu­ten stil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.