“Wat Antho­ny Van­den Bor­re kan, kan ik­ook”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bfa, gma)

In zijn mis­sie om via Standard op­nieuw Ro­de Dui­vel te wor­den, heeft Luis Pe­dro Ca­van­da (26) een op­val­lend voor­beeld voor ogen: Antho­ny Van­den Bor­re. De ge­val­len, op­ge­sta­ne en op­nieuw ge­val­len voet­bal­held. “Maar hij heeft toch maar mooi een WK ge­speeld. En dat wil ik ook.”

Zijn baard is er nog, maar de ge­blon­deer­de dread­locks heeft Luis Pe­dro Ca­van­da in­ge­ruild voor een open vlak­te. Die ka­le knik­ker staat sym­bool voor een nieu­we start, zeg maar. Na een voor­zich­ti­ge door­braak bij het Ita­li­aan­se La­zio volg­den er voor de An­go­le­se Belg min­der suc­ces­vol­le om­zwer­vin­gen bij To­ri­no en Ba­ri. In Tur­kije vond de rechts­back een twee­de adem bij Trab­zon­spor en werd hij in­ter­na­ti­o­nal, maar een trans­fer naar Ga­la­ta­sa­ray brak al­les af wat hij tot dan had op­ge­bouwd: de Ro­de Dui­vels, én uit­zicht op een WK.

“Ik kwam bij Ga­la­ta­sa­ray niet meer aan spe­len toe en in de voor­be­rei­ding de­ze zo­mer heb ik maar de helft met de Luis Pe­dro Ca­van­da keer­de te­rug naar Bel­gië met mis­sie: het WK ha­len

groep kun­nen of mo­gen mee­doen. Ik zag mijn gro­te doel - het WK ha­len - bij­na in rook op­gaan. Ik moest ver­trek­ken.”

Zijn ex-jeugd­club Standard gooi­de op de laat­ste dag van de trans­fer­pe­ri­o­de de red­dings­boei. Ca­van­da kon naar an­de­re clubs in Tur­kije en had een aan­bie­ding uit Zwit­ser­land, maar koos er­voor om via de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie zijn plaats bij de na­ti­o­na­le ploeg - zijn laat­ste se­lec­tie da­teert van no­vem­ber 2016 - op­nieuw te ver­o­ve­ren. “Ik heb het ge­voel dat je in Bel­gië zelf het best ge­volgd wordt door de men­sen van de na­ti­o­na­le ploeg. Laat mij eerst maar pres­te­ren bij Standard.”

Zijn ech­te doel, dat is het WK. En Ca­van­da heeft daar­voor een op­mer­ke­lijk voor­beeld in ge­dach­ten: Antho­ny Van­den Bor­re. Snel groot ge­wor­den, maar na een paar bui­ten­land­se flops te­rug­ge­keerd naar Bel­gië om er via An­der­lecht weer in­ter­na­ti­o­nal te wor­den. “On­danks zijn min­de­re pe­ri­o­des en de kri­tiek die hij kreeg, heeft Antho­ny toch maar mooi dat WK in Bra­zi­lië ge­haald. Ik vind hem men­taal erg sterk en ik ge­loof dat ik het­zelf­de kan be­rei­ken als hij. An­ders was ik al ge­stopt met voet­bal­len. Ik speel niet zo­maar om be­zig te zijn en ‘s avonds weer naar huis te ke­ren, hé. Nog­maals: ik speel voor dat WK.”

FO­TO PHOTO NEWS

Luis Pe­dro Ca­van­da wil als spe­ler van Standard weer Ro­de Dui­vel wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.