HOE BIT­TER MAG JOUW BIERTJE ZIJN? EBU KAN JE HEL­PEN.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

Tot voor kort was de gang­ba­re smaak zoet. Zelfs in bier deed

men een flin­ke schep ex­tra zoet­stof­fen. Ge­luk­kig ke­ren

we mo­men­teel te­rug naar de au­then­tie­ke smaak van bier.

De­ze go­den­drank ver­dient im­mers een vleug­je bit­ter­heid. Hop

is hier­voor hét be­pa­len­de in­gre­di­ënt in bier. De ge­wens­te bit­ter­heid ver­schilt van het ene ty­pe bier tot het an­de­re en ook je

per­soon­lij­ke smaak­voor­keur speelt na­tuur­lijk een rol. Wist je

dat de bit­te­re smaak van bier ge­me­ten kan wor­den? De maat­staf

wordt EBU ge­noemd, Eu­ro­pean Bit­ter­ness Unit. Een schaal

die start op 0 en loopt tot 70 (wat ex­treem bit­ter is). Bin­nen

een ca­te­go­rie van bier kan de waar­de ook ver­schil­len. Zo heeft

pils een EBU tus­sen 19 – 23. Cris­tal kan uit­pak­ken met een

EBU van 28.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.