KEN JE BEL­GI­SCHE KLAS­SIE­KERS: KRIEK EN GU­EU­ZE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

Kriek en Gu­eu­ze heb­ben Lam­bic-bier als ba­sis. Lam­bic

on­staat door het pro­ces van wil­de gis­ting, waar­bij de

brou­wer het wort (tus­sen­pro­duct bij het bier­brou­wen)

bloot­stelt aan de Brus­sel­se lucht en de gis­ting spon­taan

op gang komt. Kriek Lam­bic ont­staat ver­vol­gens door het

toe­voe­gen van vol­le­di­ge krie­ken, Gu­eu­ze Lam­bic dan weer

door het men­gen van ver­schil­len­de jaar­gan­gen Lam­bic-bier.

In bei­de pro­ces­sen komt een nieu­we gis­ting op gang. Een

laat­ste gis­ting op fles ge­beurt door er op het ein­de van het

brouw­pro­ces een scheut jon­ge Lam­bic aan toe te voe­gen.

Som­mi­ge Bel­gen hou­den van een vlot drin­kend biertje,

an­de­re dan weer van een meer com­plexer bier. Kriek Lam­bic

en Gu­eu­ze Lam­bic kan je daar­om in Bel­gië ver­krij­gen in

ver­schil­len­de ‘jaar­gan­gen’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.