ABDIJBIER OP BUI­TEN­LAND­SE MIS­SIE.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

Eén van de Bel­gi­sche bie­ren die meer dan 60% van de

vo­lu­mes ex­por­teert naar het bui­ten­land is Af­fli­gem. Dit

abdijbier wordt ge­smaakt in meer dan 30 lan­den en op

ver­schil­len­de con­ti­nen­ten. Zo kan je het bier drin­ken in Ame­ri­ka, Mexi­co maar het heeft ook suc­ces in iets meer exo­ti­sche

plaat­sen zo­als In­do­ne­sië en Afri­ka. Een Af­fli­gem van de tap

is over­al het­zelf­de. Niet al­le lan­den heb­ben een even gro­te

bier­cul­tuur als in Bel­gië. Een Bel­gi­sche bier­som­me­lier reist

daar­om de we­reld rond om ho­re­ca en su­per­mark­ten te be­ge­lei­den bij Af­fli­gem. Het aan­bie­den van het bier is één ding.

Om een goe­de bier­be­le­ving te ge­ven, moet het bier ook goed

wor­den uit­ge­schon­ken en wor­den ge­com­bi­neerd met de juis­te

hap­jes op ca­fé of ge­rech­ten in een res­tau­rant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.