‘BIER­SOM­ME­LIER’ NIET IN HET BEL­GI­SCHE WOORDENBOEK

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Bier Van Hier -

In het woordenboek wordt som­me­lier al­tijd aan wijn gel­inkt.

Toch be­staat er een steeds gro­te­re markt van bier­som­me­liers

(zy­tho­lo­gen), die res­tau­rants of con­su­men­ten hel­pen bij de

foodpairing en bij het sa­men­stel­len van een even­wich­ti­ge bier­kaart.

Zelfs in Bel­gië - hét bier­land bij uit­stek - heb­ben we nood aan

een men­ta­li­teits­wij­zi­ging als het over bier gaat. We moe­ten met

z’n al­len trot­ser wor­den op on­ze kwa­li­teit van bie­ren en de bier­cul­tuur daar­rond. Een eer­ste stap is mis­schien ‘bier­som­me­lier’

op­ne­men in ons woordenboek en als dat is ge­lukt, vie­ren we het

– niet met champagne of het kra­ken van een fles­je wijn – maar

bij­voor­beeld met een ou­de Gu­eu­ze, die even fees­te­lijk is als de

bub­bels van on­ze zui­der­bie­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.