“Zij heb­ben ook maar twee be­nen en twee lon­gen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Zul­te Wa­re­gem mag voor het eerst in zijn 16-ja­rig be­staan zijn Eu­ro­pe­se wed­strij­den in het ei­gen Re­gen­boog­sta­di­on af­wer­ken en wil te­gen het blit­se Ni­ce met de no­di­ge gran­deur zijn Eu­ro­pa Le­a­gu­e­cam­pag­ne in­zet­ten. “Weet je nog hoe we in ’85 AC Mi­lan naar huis stuur­den?”, zo ver­tel­den en­ke­le ou­de­re Wa­re­gem­sup­por­ters. AC Mi­lan tel­de toen ster­ren als Mal­di­ni en Ros­si in zijn ran­gen, maar de toen­ma­li­ge coach Ur­bain Haesaert was niet on­der de in­druk. “Die heb­ben ook maar twee be­nen en twee lon­gen”, zei hij te­gen zijn spe­lers. Wa­re­gem strand­de dat jaar pas in de hal­ve fi­na­les van de UEFA Cup. Nu heet de eer­ste te­gen­stan­der in de Eu­ro­pa Le­a­gue OGC Ni­ce en heet de ster­spe­ler Ba­lo­tel­li. En wat zei Fran­c­ky Du­ry gis­ter­och­tend te­gen zijn spe­lers op trai­ning: “Ze heb­ben ook maar twee be­nen en twee lon­gen.” Na­dien gaf de Es­se­vee-coach toch nog mee dat Ni­ce wel erg veel in­di­vi­du­e­le ta­len­ten telt. “En niet al­leen Ba­lo­tel­li. Neem nu Se­ri, Bar­cel­o­na wil­de die niet voor niets, hé. Het bes­te re­sul­taat is win­nen, maar ik zou mits een goe­de pres­ta­tie zelfs niet on­te­vre­den zijn met een klein ver­lies. Maar we gaan wel zo­als al­tijd pro­be­ren zelf het spel te ma­ken, dat is ze­ker.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.