...houdt van AA Gent

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Ex­pre­mier Sil­vio Ber­lus­co­ni ver­klaart in hun Mi­landa­gen dat Bal­lo­tel­li een Ita­li­aan is, “ook al heeft hij te lang in de zon ge­le­gen”. ‘Su­per Ma­rio’ krijgt veel te ver­du­ren. Hij ver­za­mel­de tien ro­de kaar­ten in zijn car­ri­è­re, niet zel­den na pro­vo­ca­ties op of rond het veld. In­der­tijd bij Li­ver­pool bleek uit on­der­zoek zelfs dat hij op so­ci­a­le me­dia de meest be­le­dig­de spe­ler van de Pre­mier Le­a­gue was. Soms kon hij het niet la­ten te­rug te bij­ten. Naar ex­spe­ler Ja­mie Car­rag­her ­ “slech­te spe­ler, ge­wel­di­ge ha­ter” ­ ex­trai­ner Bren­dan Rod­gers ­ iro­nisch “de bes­te trai­ner die ik had” ­ of naar sup­por­ters die weer eens over de schreef gin­gen. Maar het te­gen­deel ap­pre­ci­eert hij ook. Vol­gens Ni­ce­coach Lu­cien Fa­vre, die hem vo­rig sei­zoen toch tot vijf­tien goals stuw­de, is Ba­lo­tel­li geen moei­lij­ke jon­gen. “Als je maar res­pect hebt voor hem.” Zijn laat­ste tweet? Een film­pje van zijn wis­sel tij­dens de voor­be­rei­dings­wed­strijd AA Gent ­ Ni­ce. Waar­in hij van het Buf­fa­lo­le­gi­oen geen oer­woud­ge­lui­den hoort, maar wel ap­plaus. Het res­pect is we­der­zijds.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.