...be­weert dat Bar­cel­o­na twee sta­di­ons heeft

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Wan­neer hij in 2010 de ‘Tro­fee voor Bes­te Jon­ge­re’ in Eu­ro­pa wint, zegt Ba­lo­tel­li: “Al­leen Mes­si is een klein beet­je be­ter dan ik.” Ze had­den zelfs kun­nen sa­men­spe­len. Op zijn 15e, dan al ge­de­bu­teerd bij der­de­klas­ser Lu­mez­za­ne, ver­sie­ren zijn pleeg­broers an­nex ma­na­gers een test bij Bar­cel­o­na. ‘Su­per Ma­rio’, een kind met ADHD maar voor­al een loei­hard schot, scoort acht keer in drie wed­strij­den. Om­dat er iets te veel geld wordt ge­vraagd door de broers, komt van een trans­fer niets in huis. Niet­te­min wordt de one­li­ner “Bar­cel­o­na is de eni­ge club met twee sta­di­ons: Nou Camp voor de wed­strij­den en Ber­na­beu voor de trai­ning” aan Ba­lo­tel­li toe­ge­schre­ven. Wat Ba­lo­tel­li met klem ont­kent op Twit­ter, in zijn ty­pi­sche stijl:

“Shut up”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.