...gaf ooit dui­zend pond aan een dak­lo­ze

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Wan­neer zijn pleeg­moe­der hem naar een wa­ren­huis stuurt om een strijk­plank, keert hij te­rug met een quad, een speel­goed­ra­ce­baan en een tram­po­li­ne... “Hij heeft een groot hart. In zijn eer­ste week bij Ni­ce kocht hij voor al­le ploeg­maats een T­shirt en een pet van Phi­lipp Plein (Duit­se mo­de­ont­wer

per, red.)”, zegt on­ze land­ge­noot Ju­lien Ver­cau­te­ren, vo­rig sei­zoen on­der con­tract bij Ni­ce. Maar la­ten we niet over­drij­ven. Het ver­haal dat hij na winst in een ca­si­no dui­zend pond aan een dak­lo­ze zou heb­ben ge­ge­ven, is een my­the. Ba­lo­tel­li is Ro­bin Hood niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.