Rik Ver­brugg­he wordt spor­tie­ve baas van Ni­ba­li

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Rik Ver­brugg­he maakt on­ver­wacht een co­me­back in de wie­ler­sport. De 43­ja­ri­ge Vlaam­se Waal wordt van­af vol­gend jaar spor­tief ma­na­ger van Bah­reinMe­ri­da, de WorldTour­ploeg van on­der meer Vin­cen­zo Ni­ba­li en Son­ny Col­brel­li.

“Na de Tour werd ik door ploeg­ma­na­ger Brent Co­pe­land ge­con­tac­teerd”, zegt Ver­brugg­he. “Na haar eer­ste jaar in het wiel­ren­nen wil­de de ploeg nog wat ex­tra spor­tie­ve know­how heb­ben. Van­af 1 ja­nu­a­ri word ik er ploeg­lei­der, maar ik zal ook de spor­tie­ve lei­ding in han­den heb­ben, met Co­pe­land bo­ven mij als al­ge­meen ma­na­ger.”

Na zijn ren­ners­car­ri­è­re van der­tien jaar bij on­der an­de­re Lot­to, Co­fi­dis en Quick.Step met als be­lang­rijk­ste ze­ges de Waal­se Pijl, een Tour­rit en drie etap­pes in de Gi­ro werd Ver­brugg­he in 2009 ploeg­lei­der bij Quick.Step. Van­af 2011 was hij ver­ant­woor­de­lij­ke voor het op­lei­dings­team van BMC; van­af 2014 werd hij spor­tief ma­na­ger van IAM, tot die ploeg eind vo­rig jaar moest stop­pen we­gens spon­sor­pro­ble­men.

“Ik ken wei­nig men­sen bij Bah­rein Me­ri­da. Ze zei­den dat ze voor mij ko­zen na mijn goe­de werk bij de vo­ri­ge ploe­gen. We be­gin­nen met een con­tract van één jaar, maar het is de be­doe­ling om een sa­men­wer­king van lan­ge ter­mijn aan te gaan. Voor­lo­pig draait de ploeg voor­al rond kop­man Ni­ba­li en het ron­de­werk. Maar het is de be­doe­ling dat ze de ko­men­de ja­ren ook scoort in de klas­sie­kers”, zegt Ver­brugg­he, die niet uit­sluit dat er in de toe­komst ook Bel­gi­sche ren­ners voor de Ita­li­aans ge­tin­te ploeg uit Bah­rein zul­len rij­den. “Ik heb wel en­ke­le goe­de con­tac­ten in Noor­dEu­ro­pa”, al­dus de schoon­broer van Greg Van Aver­maet.

Mo­men­teel runt Ver­brugg­he in het Oost-Vlaam­se Eke een BMC-fiet­sen­win­kel, een pro­ject dat hij niet zal stop­zet­ten. “Uit er­va­ring weet ik dat het per­fect mo­ge­lijk is om bei­de za­ken te com­bi­ne­ren. En met mijn vrouw Clau­dia (de zus van Greg Van Aver­maet, red.) en Mat­thi­as Ong­he­na (de neef van Van Aver­maet, red.) heb ik

goed per­so­neel.”

(bvc)

FO­TO ID/LIE­VEN VAN AS­SCHE

Rik Ver­brugg­he.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.