Bram­bil­la naar Trek, slecht nieuws voor De Bie

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Gi­an­lu­ca Bram­bil­la rijdt de ko­men­de twee jaar voor Trek - Se­ga­f­re­do. De 30ja­ri­ge Ita­li­aan komt over van Quick.Step Floors, waar­voor hij sinds 2013 uit­komt. Bram­bil­la won vo­rig jaar zo­wel een rit in de Gi­ro als in de Vu­el­ta en werd ook der­de in de Stra­de Bi­an­che. Dit jaar kon hij geen spraak­ma­ken­de re­sul­ta­ten voor­leg­gen, me­de door en­ke­le kwaal­tjes aan zijn maag.

Met de komst van de­ze Ar­den­nen­man lijkt Trek-Se­ga­f­re­do de zoek­tocht naar een op­vol­ger voor Con­t­a­dor te sta­ken. Wel­licht ho­pen ze vol­gend jaar op Bau­ke Mol­le­ma om dan in 2019 nog eens te in­ves­te­ren in een top­per voor het ron­de­werk.

Bram­bil­la is na Mul­len en Fra­me de der­de ver­ster­king voor de ploeg van Stuy­ven. Er zijn nog twee plaat­sen vrij, maar Sean De Bie zou niet meer voor­ko­men in de plan­nen van ploeg­ma­na­ger Lu­ca Gu­er­ci­le­na. Er zijn wel nog an­de­re ploe­gen ge­ïn­te­res­seerd in de 25-ja­ri­ge ren­ner, die ver­trekt bij Lot­toSoud­al.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.