“Eerst nog de top vijf ha­len”

Inge Len­ders is al­licht aan haar laat­ste sei­zoen be­zig

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport Regio -

Na de zwa­re ne­der­laag op de ope­nings­speel­dag kon­den de vrou­wen van Te­le­net Ant­werp Gi­ants zich her­pak­ken met een ze­ge te­gen Kan­goe­roes B (7754). Aan­voer­der Inge Len­ders blijft dan ook am­bi­ti­eus.

“Top vijf moet ons doel zijn”, al­dus Inge. “Dat is re­a­lis­tisch met de­ze groep. Na­tuur­lijk zul­len we daar wat ge­luk voor no­dig heb­ben. We kon­den dit week­end Sha­na Van Den Berg­he re­cu­pe­re­ren na bles­su­re. Dat was heel be­lang­rijk voor ons. Met haar in de ploeg kun­nen we veel snel­ler spe­len. Zo komt on­ze nieu­we­ling St­ef­fi De Mey­er ook be­ter tot haar recht.”

“Door de zwan­ger­schap van on­ze cen­ter Mi­mie Lu­men­ga wa­ren we even on­ge­rust. We wis­ten het vrij laat en moesten dus koorts­ach­tig op zoek naar een ver­vang­ster. Dank­zij Sop­hie Hen­d­rickx kwa­men we bij An­drij­a­na Vaso­vic te­recht. Zij speel­de nog in eer­ste klas­se en be­schikt over veel er­va­ring en shot­kracht. Ze voelt zich heel goed bij Gi­ants, on­danks de han­di­cap dat ze geen Ne­der­lands spreekt.”

“Voor mij wordt het waar­schijn­lijk het laat­ste sei­zoen. De dag na een wed­strijd heb ik toch al­tijd wat last, maar ik doe het nog zo graag, dat is het pro­bleem. Als aan­voer­der voel ik me ver­ant­woor­de­lijk voor de jon­ge speel­sters. Ik voel mij het ver­leng­stuk van on­ze coach Clau­dia op het veld. Maar ooit stopt het, hé. Dan ga ik coa­chen. Ik doe nu al de provinciale pu­pil­len en de ini­ti­a­tie van de jong­sten. Ik ga dan ook meer tijd heb­ben om mijn doch­ter te vol­gen die bij de lan­de­lij­ke ka­det­ten speelt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.