Best be­taal­de voet­bal­ler ter we­reld... staat te dik

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Te­vez is sinds hij in de­cem­ber voor 84 mil­joen eu­ro van het Ar­gen­tijn­se Bo­ca Ju­ni­ors over­kwam naar Chi­na de best be­taal­de voet­bal­ler ter we­reld, met 722.000 eu­ro per week. Maar hij scoor­de nog maar twee keer voor New Shang­hai Shen­hua en dat kost­te on­der meer al de kop van coach Gus Poy­et. Diens op­vol­ger, Wu Jin­gui, wil nu or­de op za­ken stel­len en vindt dat Te­vez fy­siek niet in or­de is om nog aan te tre­den in de Chi­ne­se Su­per Le­a­gue. “Hij is niet fit om te spe­len, want hij heeft over­ge­wicht. Ik moet mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid ne­men voor het team en de an­de­re spe­lers. Als je niet in staat bent om je best te doen, heeft het geen zin. Ik heb al veel gro­te ster­ren ge­traind en ik heb nooit spe­lers ge­se­lec­teerd op ba­sis van hun re­pu­ta­tie.” Te­vez keer­de dit week­end te­rug uit bles­su­re, maar werd door de Shen­hua­sup­por­ters uit­ge­flo­ten na de 2­1­ne­der­laag te­gen Henan Ji­a­nye.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.