Mat­ti­as Van­steen­kis­te woont in Leu­ven:

“Ik heb mijn the­sis over de Oos­ter­weel­ver­bin­ding ge­schre­ven”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

“Ik ben niet van de buurt”, ver­telt Mat­ti­as Van­steen­kis­te (24). “Maar wel stu­dent in­ge­ni­eur­ar­chi­tect in Leu­ven. Ik kom eens kij­ken uit in­te­res­se, maar voor­al om­dat ik mijn the­sis over de Oos­ter­weel­ver­bin­ding heb ge­schre­ven. Ik zie dat er goed ge­ werkt is aan de com­mu­ni­ca­tie. Maar ik heb toch nog wat vra­gen bij som­mi­ge din­gen en hoe die gaan wer­ken. Ik had ge­le­zen dat het ha­ven­ver­ keer niet langs de Oos­ter­weel­ver­bin­ ding zou gaan, ter­wijl dat het een van de oor­spron­ke­lij­ke re­de­nen voor de ver­bin­ding was.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.