Meer veg­gie op het me­nu

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - TONY VERBEECK, ME­CHE­LEN

Het is een oud zeer dat in de slacht­hui­zen de die­ren pijn wordt ge­daan. Ik heb al ja­ren ge­le­den be­slo­ten om ve­ge­ta­ri­ër te wor­den, met als mo­tief: “Die­ren zijn mijn vrien­den, niet mijn voed­sel.” Het jam­mer­lij­ke aan de zaak is dat er in zeer wei­nig res­tau­rants ve­ge­ta­ri­sche me­nu’s wor­den aan­ge­bo­den. Het is een beet­je zo­als met de elek­tri­sche laad­pa­len. Moe­ten er eerst vol­doen­de ve­ge­ta­ri­ërs zijn voor­al­eer er veg­gie voed­sel wordt aan­ge­bo­den in de res­tau­rants, of moet men eerst veg­gie op het me­nu zet­ten om de men­sen aan te moe­di­gen ve­ge­ta­risch te eten? Over en­ke­le we­ken is het weer We­reld­die­ren­dag, en ho­pe­lijk zul­len er dan weer een he­le­boel men­sen voor kie­zen om geen lieve dier­tjes meer op te eten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.